Gå til indhold

DFiR brief 29: Klimamål og midler

Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.

Brief'et er en del af et større DFiR-projekt om forsknings- og innovationspolitikkens rolle i den grønne omstilling.