Gå til indhold

DFiRbrief 25: Post 2020: Forsknings- og innovationspolitiske læringer

Coronaåret 2020 har givet nyttig læring for dansk forskning og innovation, men også sat vigtige dagsordener på pause. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) opregner i dette brief de vigtigste læringer og dagsordener post 2020.

DFiR giver på baggrund af rådets årsrapport 2020 i dette brief en kort forsknings- og innovationspolitisk status og opridser vigtige sigtelinjer for området i 2021:

Det handler om læringer fra coronaåret, som kan bruges blandt andet i forhold til den grønne omstilling.

Det handler også om vigtige forsknings- og innovationspolitiske emner, som er trådt i baggrunden på grund af pandemien. Det gælder blandt andet forskningsfinansieringen og samspillet mellem basismidler og eksterne midler til forskning.