Gå til indhold

DFiRbrief 26: Virker tværvidenskabelige og tværfaglige initiativer efter hensigten?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) offentliggør en undersøgelse af organisatoriske og økonomiske virkemidler, der har til formål at understøtte tværvidenskab og tværfaglighed. Undersøgelsen viser gode hensigter og forskelligartede initiativer, men hvad ligger der bag ordene?

DFiR sammenfatter i dette DFiRbrief resultaterne af virkemiddelundersøgelsen. Rådet drager samtidig sine foreløbige konklusioner på undersøgelsen og bruger dem til at sætte retning for det videre arbejde med projektet om tværvidenskab og mangfoldighed i forskning og innovation.

Virkemiddelundersøgelsen er gennemført af professor David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet på opdrag af DFiR.