Gå til indhold

Ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Thomas Trøst Hansen bliver ny sekretariatschef i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd pr. 1. september 2022.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tog i maj 2022 afsked med sekretariatschef Karin Kjær Madsen, som tiltrådte stillingen som sekretariatschef i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab den 1. juni 2022.

Stillingen som DFiR’s sekretariatschef overtages af Thomas Trøst Hansen, som kommer fra stillingen som innovationsattaché i Shanghai. Tidligere har han arbejdet i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt i sekretariaterne for henholdsvis Det Strategiske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond. Thomas Trøst Hansen er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet samt erhvervs-ph.d. i videnskabsstudier fra Aalborg Universitet.

DFiR’s formand Frede Blaabjerg byder Thomas Trøst Hansen varmt velkommen og takker samtidig på DFiR’s vegne Karin Kjær Madsen for hendes store indsats som sekretariatschef i DFiR siden rådets oprettelse den 1. april 2014.

Kontakt

Signe Bodil Nipper Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 33
Email: sbnn@ufm.dk
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd