Gå til indhold

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2022

Forsideillustrations tekst mangler
DFiR's årsrapport 2022 rummer bl.a. fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, refleksioner over arbejdet i DFiR fra de netop fratrådte rådsmedlemmer og en gennemgang af rådets projekter og aktiviteter i 2022.
: 28. april 2023
: 978-87-93807-59-4
: 978-87-93807-58-7
: 2445-5768
: 2445-5776
: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
: 2023

I sin årsrapport for 2022 har DFiR formuleret fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, der kan hjælpe til at justere balancerne i forsknings- og innovationssystemet. Derudover indeholder årsrapporten bl.a. en refleksion over, hvordan plastik som revolutionerende teknologisk landvinding samtidig har skabt omfattende miljømæssige problemer, et farvel til de netop afgåede rådsmedlemmer, samt en gennemgang af rådets projekter og aktiviteter i 2022. Her er der særligt fokus på de to jubilæumsprojekter, der udkommer i løbet af foråret 2023, og som omhandler resultaterne af hhv. universitetsloven fra 2003 og kravet fra 2013 til professionshøjskoler og erhvervsakademier om at bedrive FoU-aktiviteter.