Gå til indhold

Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis: Ti år med forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier

I anledningen af at professionshøjskoler og erhvervsakademier i 2013 fik en ny forpligtelse til at foretage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, undersøger DFiR disse aktiviteters plads i det danske forsknings- og innovationslandskab.

I 2013 blev det vedtaget, at professionshøjskoler og erhvervsakademier skal varetage praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling (FoU) i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og vidensinstitutioner og det omgivende samfund. Det følger af samme lovgivning, at FoU-aktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes uddannelser er rettet mod.

Med udgangspunkt i lovændringens fokus på omsætningen af viden og dens anvendelse, har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i projektet ”Praksis ind i forskning – forskning ud i praksis” kortlagt, hvordan videnudvekslingen mellem videnproducenter og -aftagere foregår, hvilke særlige forhold og kvaliteter, der gør sig gældende for FoU i disse institutionelle sammenhænge, og hvordan disse forhold kan styrkes fremover. Projektet er baseret på en række stakeholdersamtaler, et internationalt casestudie, indsamlede kvantitative data og en spørgeskemaundersøgelse blandt forskningsaktive medarbejdere på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Fokus har været på forskning og udvikling inden for tre store fagområder ved professionshøjskolerne: lærer, pædagog og sygeplejerske, mens alle forskningsfelter er repræsenteret i forhold til erhvervsakademierne.

DFiR vurderer, at der i dag, ti år efter lovændringen, er et uudnyttet potentiale for at løfte implementeringen og skaleringen af FoU ved de danske professionshøjskoler og erhvervsakademier. DFiR  kommer med fem anbefalinger til, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for et sådant løft. Bl.a. bør regeringen udvikle en visionær, national strategi for området, ligesom både offentlige og private bevillingsgivere bør styrke adgangen til større og flerårige FoU-bevillinger.

Som bilag til rapporten har DFiR offentliggjort spørgeskemaet det blev anvendt i projektet.

I forbindelse med projektet har DFiR offentliggjort to briefs

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen for DFiR-projektet Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis har bestået af to rådsmedlemmer:

 • Christina Aabo (projektleder)
 • Frede Blaabjerg

Følgegruppe

DFiR har desuden haft en følgegruppe nedsat med det formål at give kvalificeret og faglig sparring og at sikre størst mulig relevans af projektet for en størst mulig kreds af interessenter. Følgegruppens rolle har udelukkende været at dele sin viden med rådet, ikke at hverken validere eller godkende DFiR’s arbejde.

Følgegruppen bestod af:

 • Forskningsdirektør David Mayntz (Professionshøjskolen UCN)
 • Docent Maria Christina Secher Schmidt (Københavns Professionshøjskole)
 • Udviklingschef Jens Lautrup Nørgaard (Zealand)
 • Docent Morten Boesen (KEA)
 • Dekan Andreas de Neergaard (Institut for Mennesker og Teknologi, RUC)
 • Lektor Jan Thorhauge Frederiksen (Institut for Kommunikation, KU)
 • Stine Kart Skytte, områdeleder for dagtilbud i Roskilde Kommune.
 • Lektor Anne Bendix Andersen (VIA University College)
 • Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Mads Eriksen Storm (Dansk Erhverv)
 • Områdechef Lise Tingleff Nielsen (Danmarks Evalueringsinstitut - EVA)

Kontakt

Signe Bodil Nipper Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 33
Email: sbnn@ufm.dk
Lea Skræp Svenningsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 81
Email: less@ufm.dk
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd