Gå til indhold

Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser

Forskningsfinansieringen er under forandring og særligt de private fonde øger deres bidrag. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i dette projekt undersøgt, hvad det betyder for dansk forskning og det danske samfund, og hvordan vi får mest muligt ud af alle midlerne

Den øgede pengestrøm er ubetinget et gode, men også et gode, der udfordrer institutionernes indre økonomiske balancer. Det gælder særligt forholdet mellem basismidler og eksterne midler til forskning. En del af udfordringen ligger i forskellige opfattelser af og praksis for, hvad henholdsvis basismidler og eksterne midler kan og bør være med til at finansiere.

Baggrund

DFiR tegnede i DFiRbrief17 (januar 2020) et fremtidsscenario for finansieringen af offentlig dansk forskning. 

I perioden 2010-18 er de eksterne forskningsmidler De offentlige forskningsinstitutioners andel af eksterne forskningsmidler fra offentlige og private fonde er i perioden 2010-18 steget fra 40 til 45%. Der er flere penge på vej - særligt fra de private fonde. Fortsætter udviklingen vil 15-20% af institutionernes samlede FoU-omkostninger om få år blive betalt af midler fra private fonde. Ser man på midlerne i den eksterne finansieringsstreng vil 35-40% komme fra private fonde.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger konklusioner og anbefalinger til de forskningsudførende parter, de forskningsfinansierende parter og til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af de mange midler, der tilføres dansk forskning. Figuren viser 
udviklingen i bidrag til forskningsfinansieringen fra henholdsvis offentlige og private fonde. Læs den nærmere analyse af udviklingen og konsekvenser heraf i rapporten.

Konference den 31. oktober 2019

Ca. 200 deltagere fra forskningsverdenen drøftede udviklingen i den eksterne forskningsfinansiering og konsekvenserne heraf i tre paneldebatter om:   

  • Samspillet mellem private og offentlige fonde
  • Forskningsmidlernes betydning for og indflydelse på uddannelse. 
  • Ledelse på universiteterne i lyset af de ændrede finansieringsformer

Arbejdsgruppe

Projektet er gennemført af en arbejdsgruppe bestående af fire rådsmedlemmer:

  • Anna Haldrup (tovholder)
  • Katrine Krogh Andersen
  • Nickie Spile
  • Thomas Sinkjær

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. juni 2020