Gå til indhold

Karrierer i forskningen

En forskerkarriere er i dag meget anderledes, end den var for tyve år siden. DFiR så i projektet ”Karrierer i forskningen” på, hvordan karriereveje har ændret sig. Rådet er kommet frem til seks anbefalinger til, hvordan der fortsat kan skabes attraktive og effektive karriereveje
Kontakt
Karin Kjær Madsen
Sekretariatschef
Tlf.: +45 72 31 82 37
Email: kkm@ufm.dk

DFiR satte forskeres karriereveje i fokus i 2018. DFiR belyste i rådets projekt, hvordan karrierevejene for forskere ser ud i dag i erhvervslivet og på universiteterne, og hvilke kompetencer der efterspørges.

Herunder er yderligere information om anbefalingerne, afrapportering og projektdele.

DFiRs rapport "Karrierer i forskningen"

DFiR's rapport ”Karrierer i forskningen” viser, at yngre forskere fremover i langt højere grad skal ansættes i erhvervslivet. For mange yngre forskere bliver på universiteterne i for lang tid uden, at der er reelle karriereperspektiver. Dette og andre forhold har sat karrierevejene på universiteterne under pres.

Karriereriforskningen.jpg

Rådet konstaterer blandt andet, at det i dag tager gennemsnitligt to år mere at komme frem til en fast ansættelse på universiteterne, end det gjorde for blot ti år siden. Der er udfordringer i forhold til konkurrence om stillingerne, samspil mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler for karrierevejene m.m.

DFiR fremlægger her seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.

DFiR-konference: Fremtidens forskerkarriere

Rådet satte "Fremtidens Forskerkarriere" til debat på konferencen d. 19. september 2018.

DFiRbrief 13: Det er ikke kønt

Karriereudsigten for yngre universitetsforskere er ringere i dag end for bare ti år siden. Det tager længere tid at få en lektoransættelse, og i den konkurrence er der væsentlig forskel på, om man er mand eller kvinde, har børn eller ingen børn.

DFiRbrief 11: Danske forskere arbejder længere

DFiR’s analyse viser, at der er sket en vækst i antallet af fastansatte ældre forskere i perioden 2009-2016. Danske forskere på universiteterne arbejder i dag længere end tidligere. DFiRbrief 11 viser, at der er tale om få mennesker i det samlede billede. Andelen af professorer over 67 år er steget fra 5 % til 15 %, og for fastansat videnskabelige medarbejdere i denne aldersgruppe er den samlede lønsum steget fra 1,7 % til 3,7 %.

Kontakt

Formand, Jens Oddershede
Tlf: 40401097, mail: jod@sdu.dk

Tovholder, Katrine Krogh Andersen
Tlf: 45251004, mail: rdean@adm.dtu.dk

Projektets opbygning

DFiR igangsatte projektet ”Karrierer i forskningen” i september 2017. Baggrunden for rådets interesse for emnet var, at arbejdsmarkedet og karrierevejene for forskere havde ændret sig på en række punkter uden, at rådet oplevede en markant ændring i videnskabelige medarbejderes opfattelse af forholdene.

Projektet består af en række delelementer, der har til formål at belyse de fem forskellige analytiske fokuspunkter. Delelementer er blevet til en række rapporter, der er udgangspunktet for rådets samlede konklusioner og anbefalinger.

projektetselementer.jpg

Læs mere i om projektdelene i rapporten "Karrierer i forskningen".

 

 

Senest opdateret 17. september 2020