Gå til indhold

Ny teknologi og teknologipolitik

Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling, der skal til for at løse de globale samfundsudfordringer. Mange ser ny teknologi som løsning på udfordringerne. Men hvordan får vi den teknologi, der er brug for?

Forskning og innovation kommer til at spille en vigtig rolle, når der skal udvikles ny teknologi og teknologibaserede løsninger til de globale samfundsudfordringer. Men hvordan kommer det til at ske?

DFiR har drøftet dette spørgsmål i 15 interview med centrale danske interessenter og ressourcepersoner. Essensen af disse interview er sammenfattet i DFiRbrief16: Danmark har brug for en teknologipolitik

Forskningspolitikken tildeler og regulerer midler til forskning, og innovationspoltikken understøtter, at viden deles, spredes og omsættes i konkrete løsninger. Men de globale samfundsudfordringer og målet om grøn omstilling rækker langt ud over forsknings- og innovationspolitikken. At stå i spidsen for en bæredygtig samfundsudvikling gennem grøn omstilling kræver mandat til at implementere viden og innovative løsninger i hele samfundet. Regeringens udvalg for grøn omstilling har i kraft af sin brede sammensætning det rette mandat hertil. DFiR har sammenfattet resultaterne af sit arbejde med ny teknologi i seks anbefalinger regeringsudvalget. 

Projektets dele

  • Interview med 15 danske interessenter og ressourcepersoner
  • Studietur og interview med nøgleaktører bag Finlands digitaliseringsstrategi
  • To debatter på Folkemødet om ny teknologi 
  • Desk research

Arbejdsgruppe

Projektet er drevet af en arbejdsgruppe bestående af fire rådsmedlemmer:

  • Søren Rud Keiding (tovholder)
  • Katrine Krogh Andersen
  • Thomas Bech Hansen
  • Maja Horst

 

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Senest opdateret 23. juni 2024