Gå til indhold

Forskermobilitet i fokus

Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter, og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd har afdækket den merværdi, som mobile forskere og forskningsmiljøer skaber.

DFiR har i 2017 arbejdet med, hvordan mennesker kan understøtte videnudveksling mellem private virksomheder og universiteter. Rådet har haft særligt fokus på den udveksling af viden, der sker, når mennesker flytter sig fra sektor til sektor.

DFiR mener, at forskeres mobilitet skaber tættere og mere smidige samarbejdsrelationer på medarbejderniveau, og det kan generelt bidrage til forbedring af samarbejdet mellem universiteterne og virksomhederne.

DFiR's kortlægning og rådgivning

DFiR præsenterede sin rapport ’Virksom viden – forskeres mobilitet mellem sektorer’ i foråret 2017. Rådet har dels kortlagt omfanget af forskeres mobilitet og undersøgt de gavnlige effekter af mobilitet samt rådgivet om, hvordan offentlige aktører, brancheorganisationer og virksomheder kan stimulere mobilitet.

DFiR’s kortlægning af forskeres mobilitet viste også, at der findes mange former for mobilitet mellem sektorer, som på hver sin måde bidrager til samarbejdsrelationerne. Det er forskelligt fra fag til fag, hvilke former for mobilitet der er udbredt, og ofte er det afhængigt af, hvilke brancher der er i umiddelbar tilknytning til fagområdet. På nogle fagområder skifter forskere job, andre steder deler man stillinger eller har deltidstilknytning til industrien.

Best-case og erfaringer med mobilitet

DFiR’s anbefalinger og konklusioner er henover 2017 blevet drøftet med ledelsesrepræsentanter fra universiteter, erhvervsliv, brancheorganisationer og andre. DFiR konstaterer oven på disse samtaler, at der er betydelig interesse for og erfaring med at anvende forskermobilitet som et positivt redskab i styrkelsen af offentligt- privat forskningssamarbejde. DFiR har opsamlet erfaringer og eksempler på gode initiativer i DFiRbrief 9.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019