Gå til indhold

Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer

Forsideillustrations tekst mangler
Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i denne rapport nærmere på sektormobilitet og de gavnlige effekter mobiliteten skaber.
: 29. marts 2017
: 978-87-93468-43-6
: 978-87-93468-42-9
: 2017
: 92

Forskeres mobilitet mellem sektorer øger værdien af samarbejde mellem virksomheder og universiteter og det fremmer kvalitet og relevans af forskningen i begge sektorer. I en ny rapport fra Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) afdækker rådet den merværdi for såvel de mobile forskere og de respektive forskningsmiljøer, de indgår i.

DFiR konkluderer, at sektormobile forskere i særlig grad er formidlere af tavs viden, som kultur, praksis og netværk, der ellers er vanskelig at overføre mellem virksomheder og universiteter. Mobile forskere fungerer som katalysatorer for oversættelse af forskning til innovation og innovation til forskning, og de er rollemodeller for yngre forskere og studerende.

DFiRs rapport indeholder også en kortlægning af de forskellige arbejdsformer, hvorpå forskere arbejder mellem universiteter og virksomheder, herunder delestillinger, ind- og udstationeringer, ophold mv.

Baggrundsrapporter

DFiR’s rapport baserer dele af sin analyse på en undersøgelse af, hvilken påvirkning forskeres mobilitet har på forskningsmiljøer i såvel industrien som i den offentlige forskning. Denne undersøgelse er foretaget af  IRISGroup for DFiR.

IRISGroups arbejde består af kvalitative studier af forskningsmiljøer i Tyskland, Schweiz og Danmark. Konklusionen i undersøgelsen er, at etablerede forskere, der er mobile mellem sektorer, bringer positive gevinster for de miljøer, som de indgår i, og for de virksomheder og institutioner, som de er tilknyttet.

DFiRs antagelser og konklusioner vedrørende uformelt samarbejde og mobilitets gavnlige effekter er delvist baseret på et omfattende litteraturstudie foretaget af tænketanken DEA, der ser nærmere på forskning vedrørende universiteters og virksomheders samarbejde. Litteraturstudiet er medfinansieret og udarbejdet på foranledning af DFiR.