Gå til indhold

Læs mere

Her følger en liste over materiale, som vedrører temaet mobilitet og vejledning. Hvis du vil vide mere om dette område, kan du bruge listen som udgangspunkt. (Vær opmærksom på, at, eftersom informationen er fra 2007, kan links være forældede)

Udbytte af mobilitet

I de nordiske lande er der lavet flere undersøgelser om udbyttet af mobilitet:

Statistik

Statistiske oversigter over studentermobilitet kan hentes fra følgende myndigheder og organisationer:

Værktøjer

Følgende værktøjer kan anvendes i forbindelse med vejledning omkring mobilitet:

 • Mobilitetsværktøjskasse for vejledere (PDF)

  En dansk portal om vejledning i forbindelse med ophold i udlandet.

 • Ergo-in-Net

  Et europæisk website for vejledere, som arbejder med mobilitetsspørgsmål.

 • CIRIUS

  På CIRIUS' hjemmeside findes detaljeret information om europæiske, nordiske og bilaterale uddannelses- og mobilitetsprogrammer.

 • Udiverden.dk

  CIRIUS-hjemmeside, som især henvender sig til unge. Oplyser om muligheder for uddannelse og arbejde i udlandet samt omfattende landeoplysninger.

 • Internationella programkontoret

  På Programkontorets hjemmeside findes detaljeret information om europæiske, nordiske og svenske mobilitets og samarbejdsprogrammer på uddannelsesområdet.

 • Studera.nu – utlandsstudier

  Högskoleverkets information til studerende om udlandsstudier. Indeholder blandt andet tips og råd om udvekslingsophold samt information om uddannelse i en lang række lande.

 • Euroguidance-netværket

  I Euroguidance-netværket kan vejledere fra hele Europa få svar på deres spørgsmål om uddannelse og arbejde i udlandet. Indeholder kontaktoplysninger til alle Euroguidance-centre.

 • EURES

  Den europæiske portal for jobmobilitet.

 • EURES i Danmark

  Information for danskere om jobsøgning i udlandet. Kontaktoplysninger til EURES i Danmark.

 • PLOTEUS

  Den europæiske uddannelsesportal.

 • Utbytesstudent.se

  Hjemmeside med gode tips til gymnasieelever, som overvejer at tage et udvekslingsår i udlandet. Indeholder et debatforum, hvor gymnasieelever (før og efter de har været af sted), deres forældre og værtsfamilier kan udveksle erfaringer og ideer.

 • Study abroad report system

  Svensk hjemmeside med beretninger fra universitetsstuderende, der har været på udvekslingsophold i udlandet. Beretningerne giver et godt indblik i, hvordan arbejdet med udvekslingsprogrammer kan videreudvikles.

EU-dokumenter vedrørende mobilitet

Øvrige

 • Via Vejledning nr. 7 (2006)

  Temanummer om globalisering og vejledning i det danske tidsskrift ”Via Vejledning”.

 • Vägledning för rörlighet i arbetslivet

  Lærebog skrevet af Annika Lantz og Peter Friedrich (Studentlitteratur, 2006), som blandt andet handler om omstillingsprocesser, og hvordan vejledere og coaches kan give støtte og hjælpe i disse processer. Bogen bygger på erfaringer fra europæiske forsknings- og udviklingsprojekter, som har til formål at fremme jobmuligheder og bevægelighed på arbejdsmarkedet.


Läs mera (svensk version)

Här följer en lista på material som har anknytning till temat mobilitet och vägledning. Om du vill veta mer om detta område kan du andvända listan som utgångspunkt.

Klicka bara på länken för att komma till det nämnda materialet.

Nyttan av mobilitet

Flera undersökningar om nyttan av mobilitet har gjorts i de nordiska länderna:

Statistik

Länkar till statistiska översikter om studentmobilitet går att hitta hos följande myndigheter och organisationer:

Verktyg

Följande verktyg kan användas som hjälpmedel i arbetet med mobilitet:

 • Mobilitetsverktygslåda för vägledare

  En dansk portal om vägledning i anslutning till utlandsstudier och utlandspraktik.

 • Ergo-in-Net

  En europeisk webbsida för vägledare som arbetar med mobilitetsfrågor.

 • Internationella programkontoret
  På Programkontorets hemsida finns detaljerad information om europeiska, nordiska och svenska program för mobilitet och internationellt samarbete inom utbildningsområdet.
 • Studera.nu – utlandsstudier
  Högskoleverkets information om utlandsstudier som riktar sig till studenter. Innehåller bl a tips och råd inför utlandsvistelsen samt information om utbildning i en lång rad olika länder.
 • CIRIUS

  På CIRIUS' hemsida finns detaljerad information om europeiska, nordiska och bilaterala utbildnings- och mobilitetsprogram.

 • Udiverden.dk

  CIRIUS' webbsidor som särskilt vänder sig till unga upplyser om möjligheter till utbildning och arbete i utlandet och har omfattande upplysningar om olika länder.

 • Euroguidance nätverket
  Inom Euroguidance nätverket kan vägledare i hela Europa få svar på sina frågor om utbildning och arbete i utlandet. Innehåller kontaktinformation till alla Euroguidance center.
 • EURES

  Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

 • Söka jobb utomlands

  Det svenska Arbetsmarknadsverkets webbsidor om att söka jobb utomlands innehåller bl a specifik information om arbete i olika länder samt användbara länkar till hela världen.

 • PLOTEUS

  Den europeiska utbildningsportalen.

 • Utbytesstudent.se

  Hemsida med tips till gymnasieelever som funderar på ett utbytesår utomlands. Innehåller ett debattforum där gymnasielever (före och efter sin utlandsvistelse), deras föräldrar och värdfamiljer kan utbyta erfarenheter.

 • Study abroad report system

  Webbsida skapad av två svenska högskolor som bland annat innehåller reseberättelser från universitetsstudenter som spenderat en utbytesperiod utomlands. Genom dessa berättelser kan man lära sig mycket om hur arbetet med utbytesprogrammen kan utvecklas.

EU dokument med anknytning till mobilitet

Övrigt

 • Via Vejledning nr. 7 (2006)

  Temanummer i den danska tidskriften "Via vejledning”

 • Vägledning för rörlighet i arbetslivet

  Lärobok av Annika Lantz och Peter Friedrich (Studentlitteratur, 2006) som bl a berör omställningsprocesser och hur vägledare och coacher kan ge stöd och hjälp i dessa processer. Boken bygger på erfarenheter från europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt som haft som syfte att främja anställbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2013