Gå til indhold

Mobilitet og vejledning

Afsnit til Grænseløs vejledning / Gränslös Vägledning.

astrid
Astrid Sofie Friis, Cand.linc. merc. studerende ved Copenhagen Business School.
'I 2004 studerede jeg ved CERAM-universitetet i Nice. Vi var 500 udvekslingstuderende, og det var meget lærerigt at arbejde i grupper med folk fra hele verden. Det gav mig en masse gode oplevelser. Men ikke mindst gav det mig et indblik i andre kulturer og arbejdsmåder, som jeg er sikker på kan blive meget værd i min videre karriere', siger Astrid Sofie Friis, cand.linc.merc. studerende ved Copenhagen Business School.

Introduktion til temaet

Statistikker og undersøgelser viser, at mobiliteten på tværs af landegrænser er stigende blandt unge i vores lande. Dels er der flere og flere unge danskere og svenskere, som tager til udlandet for at studere eller arbejde i en periode, og dels kommer der et stigende antal unge fra andre lande til Danmark og Sverige – nogle gange på udvekslingsophold, andre gange for at bosætte sig.

Denne udvikling påvirker uddannelses- og erhvervsvejledernes arbejde på mange forskellige måder. De får flere spørgsmål om muligheder i andre lande samt henvendelser fra unge, som har været af sted på et udlandsophold. Vejlederne spiller en vigtig rolle i mobilitetsprocessen – ikke mindst fordi transnational mobilitet kan bidrage til personlig udvikling og give vigtige point i jagten på et job.

Under overskriften ”Mobilitet og vejledning” har vi samlet tre artikler. Den første artikel giver et billede af de unges mobilitet. Den anden diskuterer, hvilken rolle vejlederne kan have i mobilitetsprocessen, og den tredje kommer med et konkret eksempel på arbejdet med at udsende og modtage udvekslingsstuderende.


Mobilitet och vägledning

'2004 studerade jag vid CERAM-universitetet i Nice. Vi var 500 utbytesstudenter och det var mycket lärorikt att arbeta i grupper med människor från hela världen. Det gav mig en massa fina upplevelser och, inte minst, en inblick i andra kulturer och arbetssätt, som jag är säker på kan bli mycket värt i min framtida karriär', säger Astrid Sofie Friis, cand.linc.merc. studerande vid Copenhagen Business School (magisterutbildning i internationell yrkeskommunikation).

Introduktion till temat

Statistik och undersökningar visar att den internationella rörligheten bland ungdomar i våra länder blir allt större. Dels är det allt fler unga danskar och svenskar som spenderar en period i ett annat land för att studera eller arbeta och dels kommer allt fler ungdomar från andra länder till oss, ibland inom ramen för ett utbyte, och ibland för att stanna för gott.

Denna utveckling påverkar studie- och yrkesvägledares arbete på många olika sätt; De får fler frågor om möjligheter i andra länder, men även många ärenden som berör tiden efter en utlandsvistelse. I själva verket har vägledare en mycket viktig roll att fylla i mobilitetsprocessen, inte minst som mobilitet i sig kan ses som ett redskap för personlig utveckling och ge viktiga meriter i jakten på ett arbete.

Under rubriken ”Mobilitet och vägledning” har vi samlat artiklar och material som dels berättar om de ungas mobilitet och dels diskuterar vilken roll vägledare kan spela i detta sammanhang. Dessutom får vi ett praktiskt exempel från arbetet med att skicka iväg och ta emot utbytesstudenter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2013