Gå til indhold

Administrer et Erasmus+ mobilitetsprojekt fra 2022

Har du fået tilskud til et mobilitetsprojekt i 2022? Her finder du de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit tilskud.

Kontraktbilag

Din kontrakt henviser til disse tre dokumenter. Det er de regler, du skal følge, når du administrerer Erasmus+ projektet.


Aftalebilag

Aftalebilag er de dokumenter, du skal bruge til at administrere dit Erasmus+-projekt mellem dig og projektdeltagerne. Som et led i digitaliseringen af administrationen af Erasmus+-programmet gennem "The European Student Card Initiative" er en del af bilagene gjort elektroniske med den nye programperiode. Få et overblik over, hvilke bilag der håndteres elektronisk, og hvilke der er håndteres i papirform som hidtil.

Elektroniske bilag


Ikke-elektroniske bilag:

Grant Agreements

Learning/Mobility Agreements

Interinstitutional Agreement


Administrative dokumenter    

De administrative dokumenter hjælper dig, når du afrapporterer dit tilskud i Beneficiary Reports Module (afrapporteringsmodul)


Programme Guide  

Alle regler for et Erasmus+ mobilitetsprojekt 2022 for videregående uddannelse findes i Programme Guide.


Håndbog til projektstyring

Higher Education Mobility (KA131)-håndbogen er det væsentligste hjælpeværktøj til projektstyring i KA131-projekter. Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål, som ikke besvares af Erasmus+ Programguiden. Den nyeste håndbog er udarbejdet i forbindelse med call 2021, men er fortsat aktuel. Når der foreligger en opdateret version, vil den blive publiceret her.


Beneficiary Module

Beneficiary Module (BM) er det system, du skal administrere alle projekter med tilskud fra Erasmus+, når I har fået bevilget tilskud i 2021 eller 2022.

Hvis du har spørgsmål til administrationen af jeres projekt i Beneficiary Module eller Mobility Tool+, så kontakt os på 


ORS - Organisation Registration System     

I Organisation Registration System registreres oplysninger om organisationer, der søger om tilskud, eller som er partnere i et Erasmus+ projekt

Se her, hvordan du f.eks. ændrer kontaktperson eller uploader dokumenter i Organisation Registration System.


Online Language Support    

Online Language Support (OLS) er en hjemmeside, hvor sprogtest- og kursuslicenser administreres. Du kan læse mere om Online Language Support (OLS) på Europa-Kommissionens hjemmeside:


Fewer Opportunities top-up og Inclusion support

Der findes to forskellige muligheder for støtte til deltagere med færre muligheder; fewer opportunities top-up, som studerende kan få, hvis de opfylder nogle særlige kriterier, og Inclusion support til studerende og ansatte, der har ekstra udgifter på grund af særlige udfordringer. 


Green travel

Green travel er en rejseform, der bruger lavemissionstransportmidler til hovedparten af ​​rejsen, såsom bus, tog, eller samkørsel. En mobilitetsdeltager, der rejser ’grønt’ på hovedparten af sin returrejse, er berettiget til at få ’green-travel’- tilskud eller særligt rejsetillæg. 

Force majeure og afbrudte mobilitetsophold

Der er særlige retningslinjer i tilfælde af force majeure, eller hvis et mobilitetsophold afbrydes. Du kan læse mere herom i procedurebeskrivelsen. 


Formidling af dit projekt    

Formidling af Erasmus+-projektet er en del af administrationen.


Selvevalueringsskema

Selvevalueringsskemaet hjælper dig med at finde ud af, hvor godt din institution implementerer principperne i ECHE, og hvilke områder der kan styrkes. Skemaet genererer skræddersyede rapporter med en visuel oversigt over din institutions ydeevne plus specifikke forslag til, hvordan du yderligere kan forbedre implementeringen af ​​ECHE.

Brug linket nedenfor for at starte selvvurderingsprocessen.


Behandling af data og personoplysninger

Europa-Kommissionen stiller forskellige IT-systemer til rådighed, som skal anvendes i forbindelse med administrationen af jeres Erasmus+-tilskud. Alle data, som indtastes i de forskellige IT-systemer, bliver opbevaret i databaser hos Europa-Kommissionen.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (www.ufm.dk). Klagen sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement (klage@ufm.dk). Du må gerne notere i overskriften/emnefeltet, at klagen vedrører Erasmus+.


Hjælp til administration                    

Har du spørgsmål til  afrapportering eller bilag, kontakt 

Har du spørgsmål vedr. evt. ændringer i jeres godkendte projekt, kontakt  eller 


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. januar 2024

Afsendere