Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - August 2022

Sensommeren er fyldt med tilbud om arrangementer, hvor du kan blive klogere på tilskudsmuligheder og få netværk og nye værktøjer til internationalt samarbejde med fokus på læring og uddannelse. Dyk ned i Udsyn og få seneste nyt fra programmerne Erasmus+ og Nordplus.


Rapport om inklusion 

Ny rapport: Hent inspiration til at arbejde med inklusion i Erasmus+

Hvordan kan man arbejde med inklusion i Erasmus+? Det kan du hente gode eksempler på i en ny rapport fra Europa-Kommissionen. Rapporten gennemgår resultaterne af Erasmus+-projekter, der fremmer inklusion i uddannelse, og som er implementeret mellem 2014 og 2020. Ud over en række anbefalinger er der inspiration at hente i 15 udvalgte projekter, der viser vellykkede tilgange til arbejdet med inklusion.

EU-flaget

Seminar: Bliv klogere på Erasmus+ og ’Small-scale Partnerships’

Er du optaget af internationale perspektiver og muligheder for at samarbejde på tværs af landegrænser? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer alle interesserede til et europæisk seminar om muligheder i EU-programmet Erasmus+. Seminaret er for dig, der er nysgerrig på mulighederne for at lave projekter via Erasmus+ og i særdeleshed har en interesse i at deltage i eller ansøge om tilskud til et ’Small-scale Partnership’ og møde mulige samarbejdspartnere. Det foregår den 7.-8. november 2022 i København.

Webinar

Webinar om ‘Small-scale Partnerships’ i Erasmus+

Arbejder du inden for skole-, voksen- eller erhvervsuddannelsessektoren? Så kan du deltage i et webinar og få viden om, hvordan institutioner og organisationer kan søge tilskud fra Erasmus+ til samarbejdsprojekter ved at ansøge om et såkaldt ’Small-scale Partnership’. Projekterne kan f.eks. fremme videndeling, kapacitetsopbygge og udvikle metoder på tværs af landegrænser. Det foregår online den 5. september 2022 kl. 15.00-16.30.

Samarbejdsprojekter i Erasmus+

Informationsmøder om samarbejdsprojekter på ungdomsområdet

Få viden om, hvordan organisationer inden for ungdomsområdet kan søge tilskud fra Erasmus+ til samarbejdsprojekter, som f.eks. fremmer videndeling, kapacitetsopbygning og udvikling af metoder på tværs af landegrænser. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder to identiske webinarer den 5. og 6. september 2022 samt et fysisk informationsmøde i Odense den 19. september 2022, der bygger ovenpå webinarerne, og som er målrettet organisationer, der ønsker at søge tilskud.

Nordplus 2022

Søg tilskud til forberedende besøg via Nordplus

Har du en idé til et nordisk og/eller baltisk samarbejde? Så kan du søge tilskud til et forberedende besøg via Nordplus, hvor institutioner og organisationer kan mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at planlægge et kommende uddannelsessamarbejde og udarbejde en fælles ansøgning. Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2022. Du har også mulighed for at tilmelde dig et online-informationsmøde om ansøgningsrunden, der bliver holdt hhv. den 25. og 29. august.

Skole og eTwinning

Skab forbindelse til skoler på tværs af Europa på seminar i Dublin

Det irske kontor for Erasmus+ inviterer til et seminar, som er for dig, der er ny i Erasmus+, leder efter partnere eller er nysgerrig på mulighederne for at samarbejde med skoler på tværs af Europa. Her kan du få praktisk erfaring med at benytte platformen eTwinning til at finde partnere og samarbejde om projekter samt mulighed for at udvikle projektkoncepter og opbygge netværk. Det foregår den 9.-11. november 2022 i Dublin.

Omtale i nyhedsbrev

Få sparring til arbejdet med at inddrage ukrainske flygtninge 

Europa-Kommissionen har lanceret en platform, hvis formål er at matche lærere, undervisere, eksperter m.fl. med tilskudsmodtagere, som gerne vil inddrage ukrainske flygtninge i deres mobilitetsprojekt og søger efter personer med relevante kompetencer til at bistå dem med opgaven. Af tekniske årsager ligger platformen på hjemmesiden for EPALE, men dækker både skole-, voksen- og erhvervsuddannelsesområdet.

Vejledning via Euroguidance

Onlinekursus om vejledning i studie- og praktikophold i udlandet

Euroguidance-centrene i de otte nordiske og baltiske lande tilbyder et internationalt onlinekursus for vejledere om studie- og praktikophold i udlandet. Kurset er særligt målrettet vejledere, der arbejder med ungdomsuddannelserne og som ikke har arbejdet med området før. Kurset er gratis, og Danmark har tre pladser til rådighed. Kurset foregår på engelsk og giver mulighed for virtuelt samarbejde om læring i grupper med kolleger fra andre nordiske og baltiske lande. Der vil være tre online-fællessessioner om eftermiddagen d. 20. oktober, 3. november og 17. november (i alt 6 timer) med obligatorisk deltagelse.

Hvis dette har interesse, så kontakt venligst Birtha Theut, bt@ufm.dk, inden d. 17. september 2022 for yderligere information.

EPALE

Lær om mulighederne på den elektroniske platform for voksenlæring i Europa (EPALE)

Arbejder du inden for voksenuddannelsessektoren? Og leder du måske efter partnere til mobilitets- eller samarbejdsprojekter under Erasmus+, eller vil du gerne gøre din organisation mere synlig i et internationalt netværk? Så kan du ansøge om at deltage i et virtuelt seminar om mulighederne på platformen EPALE. Det bliver afholdt af det irske kontor for Erasmus+ den 25. – 27. oktober 2022.

DiscoverEU 

Skriveseminar: Ansøg om interrail for 18-årige med ’færre muligheder’

Vil du hjælpe unge med ’færre muligheder’ til en lærerig og gratis interrailoplevelse i Europa? Kom og skriv på din organisations ansøgning om interrailbilletter under DiscoverEU Inclusion. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen holder et skriveseminar i København den 13. september 2022 kl. 9.30-13.00, hvor vi guider dig igennem ansøgningsprocessen med råd og vejledning. Målet er, at deltagerne ved dagens afslutning kan gå hjem med et udkast til en stor del af ansøgningen.

 Warszawa

Lær mere om de centrale aktioner inden for Erasmus+

Arbejder du på en videregående uddannelsesinstitution, og vil du vide mere om de centrale aktioner inden for Erasmus+? Så kan du ansøge om at deltage i et seminar i Warszawa den 10.-12. oktober 2022. Her kan du få indblik i Erasmus Mundus, Innovationsalliancer, Kapacitetsopbygningsprojekter og Jean Monnet og møde potentielle samarbejdspartnere. Udgifter til rejse og ophold vil blive dækket af Erasmus+-programmet. Ansøgningsfristen er 4. september 2022.

 Europæiske Universiteter

Syddansk Universitet er ny partner i EU-visionen ’Europæiske Universiteter’

Europa-Kommissionen har udpeget Syddansk Universitet til at indgå i et partnerskab med otte andre europæiske universiteter om at udvikle et af de såkaldte ’Europæiske Universiteter’. Alliancen vil modtage op til 14,4 millioner euro over en fireårig periode. EU står bag visionen om Europæiske Universiteter, som skal skabe et tættere samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af hele Europa. I efteråret 2022 lancerer Kommissionen den næste ansøgningsrunde via Erasmus+. I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske og maritime institutioner samt universiteter ansøge om at indgå i Europæiske Universiteter. 

Video om OPU

Husk dine erhvervsskoleelever på OPU-konkurrencen

For at synliggøre, hvad lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne får ud af et oplæringshold i udlandet (OPU) og motivere flere unge til at bruge OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen igen i år udskrevet en konkurrence, der præmierer de tre bedste film og de tre bedste historier fra elevernes ophold med op til 7.000 kr. Og nu nærmer fristen for indsendelse af film og historier sig. Fristen er den 3.oktober 2022, og fortællinger fra både afsluttede og igangværende ophold er velkomne.   


Fotos: 1: Europa-Kommissionen, 2+4+7+12: Istock, 3: Pexels, 5: Nordplus, 6+10: Hung Tien Vu, 8: Jakob Dall, 9: EPALE, 11: Pixabay, 13: UFS.

Udsyn udsendes næste gang i slutningen af september 2022

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. august 2022