Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Opslag 2022 Indkaldelse af ansøgninger til 'forberedende besøg' gennem Nordplus 2022

Indkaldelse af ansøgninger til 'forberedende besøg' gennem Nordplus 2022

Med tilskud til et forberedende besøg kan institutioner og organisationer mødes på tværs af de nordiske og baltiske lande for at planlægge et kommende uddannelsessamarbejde og udarbejde en fælles ansøgning. Ansøgningsrunden åbner den 25. august og har ansøgningsfrist den 3. oktober 2022.
Kontakt
Malene Birgitte Sejberg Rickmann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 27
Email: mbsr@ufm.dk

Norplus call forberedende besøg 2022

Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk og/eller baltisk uddannelsesprojekt i 2023 eller senere, kan dette efterår søge om tilskud til et forberedende besøg inden for tre underprogrammer af Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus: Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Nordens Sprog. Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes, udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til en kommende ansøgningsrunde.  

Hvem kan søge hvad og under hvilket delprogram?

Nordplus Junior

Alle institutioner og organisationer, der arbejder med uddannelse og læring i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder FGU og STU, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med et forberedende besøg med kommende samarbejdspartnere.

Formålet med projekter inden for Nordplus Junior er blandt andet at bringe nye idéer og perspektiver ind i undervisningen i grundskoler og ungdomsuddannelser samt at styrke den pædagogiske udvikling i børnehaver.

Nordplus Voksen

Alle typer af institutioner og organisationer, der arbejder med læring for voksne, kan søge om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med et forberedende besøg med kommende samarbejdspartnere.

Projekter i Nordplus Voksen kan eksempelvis have som mål at styrke voksenlæring gennem udlandsophold i et andet nordisk og/eller baltisk land. Institutioner og organisationer kan også til projektansøgningsfristen 1. februar søge om tilskud til projektsamarbejde på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et fælles tema eller med henblik på udvikling af et fælles produkt, f.eks. undervisningsmateriale.

Nordplus Nordens Sprog

Alle typer af institutioner og organisationer, der arbejder med nordens sprog kan søge tilskud til rejse og ophold i forbindelse med et forberedende besøg med kommende samarbejdspartnere.

Nordplus Nordens sprog giver støtte til etablering af netværk med aktører på sprogområdet eller forskellige projektsamarbejder inden for sprogområdet. Målet med Nordplus Nordens Sprog er dels at støtte aktiviteter, som styrker børns og unges sprogforståelse i nordiske sprog, dels at udvikle materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

Det med småt

En forudsætning for at få tilskud til et forberedende besøg er, at minimum to skoler/institutioner/organisationer fra minimum to forskellige nordiske og/eller baltiske lande deltager i ansøgningen om det forberedende besøg. Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

Indsend ansøgningen elektronisk

  • Ansøgningsrunden åbner d. 25.august 
  • Ansøgninger skal indsendes elektronisk via Nordplus' online ansøgningssystem Espresso.
  • Ansøgningsskemaet er tilgængeligt via nordplusonline.org, når ansøgninsgrunden er åben

 

Ansøgningsfristen for tilskud til forberedende besøg er den 3. oktober 2022 klokken 23:59 

 

 

 

Senest opdateret 19. august 2022