EliteForsk

EliteForsk er det samlende varemærke for priser og rejsestipendier, der har til formål at støtte og udvikle forskertalenter.

Adresser, EAN-numre og kontakt:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriets It