Gå til indhold

Rekordmange unge optaget på videregående uddannelser

29. juli 2013
Flere unge end nogensinde tidligere får tirsdag besked om, at de er optaget på en videregående uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder plads til fire procent flere end i 2012, og den største vækst i optaget findes blandt de uddannelser, der er målrettet den private sektor.

Samlet set får 63.525 tirsdag den 30.juli besked om, at de har fået plads ved enten et universitet, en professionshøjskole, et erhvervsakademi eller ved en af landets kunstneriske eller maritime uddannelser.

Det er fire procent flere end i 2012, hvor der også blev sat rekord.

Dermed er der taget endnu et stort skridt på vejen mod at nå regeringens ambition om, at mindst 60 procent af en ungdomsårgang i 2020 vil have fuldført en videregående uddannelse.

- De titusinder af nye studerende kan ikke alene se frem til nogle spændende og udviklende år, de giver desuden sig selv flere muligheder i livet og langt bedre chance for på sigt at bide sig fast på arbejdsmarkedet. For Danmark er det samtidig helt afgørende, at de unge bliver den bedst uddannede generation nogensinde, siger Morten Østergaard, der særligt glæder sig over, at der er optaget flere på uddannelser målrettet den private sektor.

Uddannelse af højeste karat

Otte procent flere studerende tilbydes optag på erhvervsakademiuddannelserne, der udvikles i tæt kontakt med det private erhvervsliv, og hvor mange af de færdiguddannede efterfølgende får job i den private sektor. Mange af de mest privatsektorrettede uddannelser på professionshøjskolerne og på universiteterne - fx ingeniøruddannelserne og it-uddannelserne - har også oplevet en vækst i optaget, der er over gennemsnittet.

Universiteterne tilbyder samlet set fem procent flere optag end i 2012, mens professionshøjskolerne fastholder sidste års høje optag.

- Vi skal over de kommende år skabe flere end hundredetusinde nye arbejdspladser i Danmark, og de nye jobs vil kræve langt flere kvalifikationer, end de mange der forsvandt under krisen, ligesom langt de fleste af de nye arbejdspladser skal skabes i den private sektor. Det er derfor glædeligt, at de unges interesse i stigende grad er rettet mod den private sektor og ikke mindst områder, hvor der allerede nu, trods lavkonjunkturen, efterspørges mere kvalificeret arbejdskraft, siger Morten Østergaard, der samtidig lover fokus på uddannelsernes kvalitet de kommende år.
- De nuværende og kommende studerende skal have en uddannelse af højeste karat, og derfor skal vi i de kommende år ikke bare uddanne flere - vi skal også uddanne bedre. Derfor forbereder regeringen en række initiativer, som skal løfte kvaliteten af vores videregående uddannelser yderligere, siger Morten Østergaard.

Flere institutioner med høje stigninger

De største stigninger i antallet af optagne i forhold til sidste år finder man på Erhvervsakademi Kolding (24 pct.), Erhvervsakademi Dania (18 pct.), Aalborg Universitet (16 pct.), Copenhagen Business Academy (12 pct.) og Erhvervsakademi Sjælland (11 pct.).

Den rekordstore søgning til de videregående uddannelser betyder også, at flere end tidligere har fået afslag. I alt er 20.654 ansøgere ikke blevet optaget på en af de uddannelser, de har søgt, heraf blev de 9.874 afvist, fordi deres gennemsnit ikke var højt nok, og de 10.780 blev afmeldt, for eksempel fordi de ikke opfyldte adgangskravene. Stigningen skal ses i sammenhæng med den store stigning i antallet af ansøgere. De ikke-optagne udgjorde 24 procent af ansøgerne i 2013, mens de udgjorde 22 procent i perioden 2009-2012. De afviste udgjorde 11 procent af ansøgerne i både 2012 og 2013.

- Til de, der ikke er blevet optaget, vil jeg sende den opfordring, at de bør holde øje med både de ledige studiepladser, der fortsat findes, og de uddannelser der tilbyder vinterstart og løbende optag. Måske er der plads på drømmeuddannelsen et andet sted i landet, eller måske er der plads på en beslægtet uddannelse, der kan vise sig at være lige så spændende. Vi ved, at man i sidste ende vil være langt bedre stillet med en uddannelse end uden, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Optag på de videregående uddannelser 2013

  • 30. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. Uddannelsesministeriet offentliggør KOT-hovedtal på fivu.dk/optag.
  • 30. juli: Ledige pladser: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan findes på fivu.dk/optag/ledige-pladser.
  • 1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (en række uddannelser har dog også studiestart 1. februar).
  • Oktober: Resultatet af optagelsens 2. runde og dermed endelige optag opgøres. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser.

Søgning og optag i 2013

  • Det samlede søgningstal var 88.040 ansøgere
  • 63.525 ansøgere er per 30. juli blevet tilbudt en plads ved en videregående uddannelse.

Søgning og optag i 2012

  • Det samlede søgningstal var 80.766 ansøgere
  • 60.537 ansøgere blev per 30. juli 2012 tilbudt en plads ved en videregående uddannelse
  • 61.300 ansøgere påbegyndte per 1. oktober 2012 en videregående uddannelse.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Carina Elkott, tlf. 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Koncern Analyse og Statistik:

Kontorchef Jens Storm, tlf. 7231 7982, e-mail: jst@vus.dk

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering:

Kontorchef Søren Nedergaard, tlf. 7231 8620, e-mail: sne@ui.dk

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 2371 4540, e-mail: pms@vus.dk

Handlinger tilknyttet webside