Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd igangsætter videnskab for 600 millioner kroner

11. juni 2014
Det Frie Forskningsråd investerer 600 millioner kroner i 181 lovende forskningsprojekter med en række af Danmarks stærkeste forskere ved roret.

Pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd

DFF logo

Bevillingerne har potentiale til at gøre Danmark meget klogere, mener bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, professor Peter Munk Christiansen.

- Det er en stor fornøjelse igen i år at kunne lykønske et stort antal forskere i Danmark med en forskningsbevilling, der markant vil rykke den viden, vi har i dag. Uddelingen illustrerer endnu engang det høje niveau og den stærke internationale profil, der kendetegner dansk forskning. I alt har rådet modtaget 1244 ansøgninger inden for alle faglige hovedområder, hvilket understreger den særdeles hårde konkurrence, der er om Det Frie Forskningsråds midler, siger Peter Munk Christiansen.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, der blandt andet igangsætter undersøgelser af smeltevandsprocesser i Arktis og aldringens mysterium, oplever generelt ansøgninger af meget høj kvalitet med en god faglig spændvidde:

- Skal man på baggrund af den aktuelle uddeling nævne faglige områder, hvor der tegner sig interessante tendenser, kan man pege på den klassiske biologi, hvor der i stigende grad anvendes molekylærbiologiske metoder. Desuden har vi set mange interessante ansøgninger inden for højenergi- og astrofysik foruden en del spændende projekter inden for arktisk forskning, som går på tværs af de mere gængse fagområder. Endelig har vi set en række ansøgninger, der sigter mod konkret anvendelse af det kommende European Spallation Source (ESS) i Lund, siger formand for Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, professor Kell Mortensen.

Også det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion ser tendenser til vigtige videnskabelige nybrud inden for en række fagområder, herunder det bioteknologiske, hvor DNA-sekventeringsteknologi kombineret med nye bioinformatiske redskaber har givet gennembrud i analysen af mikrobielle samfund fra så forskellige miljøer som dyrenes tarmsystem, jord-plante-systemer, slam, vandrensningssystemer og industrielle fermenteringsprocesser. Med de nye tværdisciplinære tilgange kan man nu studere, hvordan disse samfund udvikler sig i respons til miljø og værtsorganismer, og hvordan de enkelte organismer komplementerer hinanden funktionelt. Denne viden vil kunne anvendes til eksempelvis nedbringelse af CO2-udslip, ny diagnostik, bedre plantedyrkningsmetoder og nye lægemidler.

- Vi har generelt set mange rigtig gode forskerinitierede projekter med en meget stærk og direkte involvering af danske og internationale virksomheder samt slutbrugere af den udviklede viden og teknologi. Et godt eksempel på denne trend er forskning inden for katalyse og brændselscelleteknologi, hvoraf flere projekter i stort omfang har direkte deltagelse af ledende danske virksomheder, siger professor Ole Thybo Thomsen, formand for Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion.

I Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har den finansielle krise sat sit præg på årets ansøgninger, siger formand for rådet, professor Hans Christian Kongsted:

- Vi kan se på ansøgerfeltet, at krisen har givet anledning til eftertanke i mange dele i forskningsverdenen, og en række af de allerbedste projekter rejser vigtige forskningsspørgsmål med fokus på både de økonomiske og politiske forhold. Blandt andet et projekt som vil undersøge, hvordan man bedre kan integrere renteudviklingen i de økonomiske modeller, som bliver brugt af centralbanker verden over. Et centralt spørgsmål set i lyset af den pengepolitik, der er blevet ført i kølvandet på krisen. Vi investerer også i forskning, der skal undersøge de politiske konsekvenser af nedskæringer i velfærdsstaten i et historisk perspektiv, ligesom vi støtter projekter om, hvordan skjulte formuer i skattely påvirker økonomisk ulighed og hvorfor opkrævningen af skatter – i modsætning til mange andre lande - fortsat nyder en ret høj grad af legitimitet i Norden.

Se hvilke forskere og forskningsprojekter, der er blevet tildelt en bevilling her:


For yderligere information, kontakt:

Det Frie Forskningsråd:
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen, tlf. 3011 5340  

Styrelsen for Forskning og Innovation:
Kontorchef Grete M. Kladakis, Kontoret for Videnskab, tlf. 2518 6628, e-mail: gk@fi.dk

Kommunikationskonsulent Jane Benarroch, Kontoret for Videnskab, tlf. 7231 8209, e-mail: jb@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside