Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2015 Undersøgelse af YDUN-programmets kortsigtede effekter og betydning

Undersøgelse af YDUN-programmets kortsigtede effekter og betydning

Forsideillustrations tekst mangler
Kvinder i forskning: Ny undersøgelse kortlægger erfaringerne med Det Frie Forskningsråds YDUN-program, der blev iværksat for at fremme kvinder i forskningen. Undersøgelsen peger på, at programmet har fremmet kvindelige forskeres karrieremuligheder som forskningsledere.
: 09. december 2015
: 978-87-93151-82-6
: Det Frie Forskningsråd, Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2015
: 47

Undersøgelsen viser på flere parametre, at YDUN-programmet har medført en tydelig øget mobilisering af kvindelige forskere. Både under og efter YDUN-programmet har flere kvindelige forskere og også flere nye kvindelige forskningsledere søgt penge hos Det Frie Forskningsråd. Bl.a. viser undersøgelsen, at hele 35 pct. af ansøgerne til YDUN-programmet aldrig før havde søgt om midler som forskningsleder.

Hovedresultater af YDUN-undersøgelsen

  • Andelen af kvindelige forskere, der søgte Det Frie Forskningsråd som forskningsledere i 2015 (efter YDUN) var 48 pct. højere end året før 
  • Over halvdelen af de kvindelige ansøgere i 2015 til Det Frie Forskningsråds forskellige opslag havde også søgt YDUN, og af dem havde næsten 40 pct. ikke søgt Det Frie Forskningsråd som forskningsledere før YDUN
  • Mere end ¾ af de kvindelige ansøgere følte sig motiveret af, at programmet var rettet særligt mod kvinder, kun 8 pct. fandt dette forhold demotiverende.

Undersøgelsen bygger på et stort statistisk materiale på knap 400 spørgeskemabesvarelser fra ansøgerne og 27 kvalitative interviews.

Om YDUN-programmet

Programmet var rettet mod kvindelige forskningsledere og blev i gangsat på baggrund af en særlig finanslovsbevilling for 2014 for at styrke kvindelige forskere i overgangen fra yngre forsker til etableret forskningsleder. Programmet fik overraskende stor interesse og resulterede i næsten 550 ansøgninger til de blot 110 mio. kr., der var afsat i opslaget. Det store ansøgningspres vidnede om en meget stor bevågenhed om initiativet og et stort potentiale i forskningsmiljøerne.

Senest opdateret 15. august 2019