Gå til indhold

Nyt om Internationale Uddannelsesprogrammer - dec. 2021

I årets sidste udgave af Udsyn kan du læse om nye tilskudsmuligheder i 2022 og tilhørende informationsarrangementer samt finde en spændende podcast og andre nyheder på det internationale uddannelsesområde. Rigtig god jul forude!

Erasmus+ Call 2022
Søg om tilskud fra Erasmus+ i 2022

324 millioner danske kroner er der i runde tal afsat i 2022 til danske uddannelsesinstitutioner og organisationer, der ønsker at søge om tilskud til læringsmobilitet og internationale samarbejdsprojekter inden for uddannelse, ungdom og idræt gennem Erasmus+. Europa-Kommissionen har offentliggjort indkaldelse af ansøgninger i 2022.

Informationsmøder 2022

Informationsmøder om Erasmus+ forud for ansøgningsrunder i 2022

Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer og Bevillingsadministration tilbyder i januar og februar 2022 en række informationsmøder til dig, der påtænker at søge tilskud igennem Erasmus+-programmet til læringsmobilitet og internationale samarbejdsprojekter. Det er gratis og uforpligtende at deltage, og vi holder både fysiske og onlinemøder.

Akkrediterede organisationer
Webinarer om tilskudsanmodning for akkrediterede organisationer

Organisationer, der er blevet akkrediterede inden for Erasmus+ eller afventer svar på en akkrediteringsansøgning, inviteres til et webinar med introduktion til, hvordan man laver en tilskudsanmodning. Tilskudsanmodninger skal indsendes senest 23.februar 2022 for aktiviteter, der afvikles fra 1.juni 2022 og 15 måneder frem. For akkrediterede organisationer i erhvervsuddannelsessektoren afholdes et webinar den 10. februar 2022, mens der for skole- og voksenlæringssektoren afholdes et webinar den 8. februar 2022.

Det Europæiske Solidaritetskorps 2022

Søg om tilskud fra Det Europæiske Solidaritetskorps i 2022

Europa-Kommissionen inviterer organisationer samt grupper af unge mellem 18 og 30 år til at ansøge om tilskud til projekter med fokus på solidaritet og frivillighed via Det Europæiske Solidaritetskorps. Programmet skal fremme europæisk solidaritet og engagere unge og organisationer i frivillige aktiviteter til gavn for lokalsamfund og mennesker rundt om i Europa.

Nordplus 2022 
Søg om tilskud fra Nordplus i 2022

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer institutioner og organisationer til at søge om midler til udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister samt til netværks- og projektsamarbejde mellem nordiske og baltiske lande. Ansøgningsfristen er 1. februar 2022. Du kan få vejledning til at skrive en ansøgning inden for delprogrammerne Nordplus Junior og Nordplus Voksen på et online-skriveseminar den 11. januar 2022.

Europæiske Universiteter 
Søg om tilskud til udvikling af Europæiske universiteter

Videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge støtte til samarbejdsaktiviteter, som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025. Europa-Kommissionen holder et online-informationsmøde om ansøgningsmuligheden den 14. december 2021 kl. 10.30 - 12.00. 

DiscoverEU 
Søg interrailbilletter via DiscoverEU Inclusion

Organisationer og uformelle grupper, der arbejder med unge med ’færre muligheder’, kan søge om interrailbilletter til disse unge. Der kan søges om interrailbilletter til både enkeltindivider og grupper på op til fem unge. Derudover kan der søges om tilskud til, at en eller flere voksne kan tage med de unge, hvis det er nødvendigt for at rejsen kan gennemføres.

Forsidebillede: Erasmus-publikation 2020 
Ny publikation: Digitale muligheder i Erasmus+

Hent inspiration til det internationale uddannelsessamarbejde i den nye publikation 'Digitale muligheder i Erasmus+'. I publikationen finder du konkrete eksempler på Erasmus+-indsatser inden for hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet, der med succes har benyttet sig af eller bidraget til at udvikle nye digitale værktøjer eller metoder. 

Podcast om Erasmus+
Podcast: Rejs ud med Erasmus+ og hent inspiration til din undervisning

"Man får et fagligt og kulturelt udbytte og kommer hjem med en ny​ autenticitet over for eleverne fra et udenlandsophold på en partnerskole", siger Benedikte Neergaard Andersen, international koordinator og gymnasielærer på Frederiksborg Gymnasium og HF. Hør om ​erfaringer fra udlandsophold i en ny podcast, og hvad du skal gøre for at komme afsted med EU-støtte.  

Camilla Martins
På trods af corona: Camilla og mange andre tager i praktik i udlandet

Rejserestriktioner og nedlukninger har ikke stoppet elever i erhvervsuddannelserne fra at tage i praktik i udlandet. På trods af pandemien gennemførte erhvervsuddannelseselever i 2020 hele 970 praktikophold i over 40 lande, viser nye tal fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Til sammenligning blev der i 2019, før alle lærte at sige corona, gennemført 1232 ophold.

Evaluatorer søges 
Evaluatorer til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps søges

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger eksterne evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for EU-programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden 2022-2024.

RAY
Forskningsydelser til forskningssamarbejdet RAY

Er du forsker (ph.d.) med interesse for uformel læring på ungdomsområdet? Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger en forsker, der kan varetage opgaver i relation til Danmarks deltagelse i forskningsnetværket RAY – Research-based analysis of European youth programmes i perioden 2022-2024.

Erasmus+-konference 2021 
Materiale fra konference: ’Et grønnere og mere digitalt Erasmus+

Gik du glip af årets konference om Erasmus+, der blev afviklet den 25. november 2021 i DGI Byen i København, eller vil du blot have genopfrisket noget af informationen? Så har vi lavet en opsamlingsside, hvor du kan du se glimt fra dagen og hente oplæg. 


Udsyn udsendes næste gang i slutningen af januar 2022

Har du ønsker eller gode idéer til indhold, er du velkommen til at sende en mail til Helle Thorbøl Møller på hemo@ufm.dk. 

Fotos: 1+2+3+4+6+7: Europa-Kommissionen, 5: Nordplus, 8: Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, 9+11: PxHere, 10: Privatfoto, 12: RAY, 13: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. december 2021