Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Europæiske Universiteter 2022

Europa-Kommissionen indkalder ansøgninger til Europæiske Universiteter 2022.

Europæiske Universiteter


Formål

Der er nu åbnet op for, at videregående uddannelsesinstitutioner kan søge støtte til samarbejdsaktiviteter, som gradvist udvikler sig hen imod egentlige Europæiske Universiteter i 2025.

Erasmus+-aktiviteten Europæiske Universiteter skal forstås bredt og kan inkludere alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

De skal udvikle en langsigtet fælles strategi for uddannelse og om muligt også for innovation og forskning. En fælles vision skal fremme bæredygtigt samarbejde på alle niveauer og på tværs af alle aktiviteter.

Europæiske Universiteter skal fungere som fyrtårne. De skal sætte excellence i højsædet og være drivkræfter for udvikling af europæisk uddannelsesattraktivitet og konkurrencedygtighed.

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner med et ”Erasmus+ Charter for Higher Education” inden for EU-medlemslandene kan søge på vegne af alliancen.

Ansøgere kan være deltagere i eksisterende europæiske universitetsalliancer, som opnåede støtte ved ansøgningsrunden i 2019.

Ansøgere kan også være nye alliancer som ønsker at etablere forpligtende tværnationale institutionssamarbejder.

Ansøger kan også være en organisation af videregående uddannelsesinstitutioner, som er oprettet med henblik på, at udvikle forpligtende tværnationale institutionssamarbejder herunder fælles uddannelsesaktiviteter.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge til Europæiske Universiteter er den 22. marts. kl. 17.

Søg hos Europa-Kommissionen

Ansøgningen til Erasmus+-aktionen Europæiske Universiteter sendes til Europa-Kommissionen.

Yderligere information

Hos Europa-Kommissionen kan du læse mere om indkaldelsen af ansøgninger til Europæiske Universiteter i 2022

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan du læse mere om Erasmus+-aktionen Europæiske Universiteter og få mere af vide om f.eks. budget og hvilke aktiviteter, der støttes. 

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. december 2021

Afsendere