Gå til indhold

Genopslag: Evaluatorer til Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps søges

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger eksterne evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for EU-programmerne Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps i perioden 2022-2024.

Som evaluator skal du have viden om voksenuddannelsesområdet, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet og/eller ungdomsområdet, erfaring med internationalt uddannelsessamarbejde og lyst til at vurdere projektansøgninger. Hvis du matcher beskrivelsen, har vi brug for din hjælp fra primo 2022.

Erasmus+

Vi søger evaluatorer til at vurdere akkrediterings- og projektansøgninger samt afrapporteringer inden for både Key Action 1 (mobilitet) og Key Action 2 (samarbejdsprojekter) inden for følgende sektorer:

Det Europæiske Solidaritetskorps

Inden for Det Europæiske Solidaritetskorps har vi brug for evaluatorer til at vurdere ansøgninger om tildeling af Quality Label inden for frivilligt arbejde og ansøgninger om tilskud inden for solidaritetsprojekter samt afrapporteringer for både frivillig- og solidaritetsprojekter.

Hvad forventer vi af dig?

Som evaluator skal du:

  • have bred faglig viden om voksenuddannelsesområdet, grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet eller ungdomsområdet og et særligt kend-skab til den eller de sektorer, som du ønsker at vurdere projektansøgninger og afrapporteringer indenfor.
  • have erfaring med budgetstyring af projekter, således at du kan vurdere, om et projektforslags budget følger opstillede krav og er realistisk,
  • kunne læse og skrive på klart og korrekt dansk og engelsk,
  • have erfaring fra internationale mobilitets- og/eller samarbejdsprojekter.

Vi ønsker at udpege evaluatorer til de tre områder (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet) for en 3-årig periode (2022-2024), og du skal derfor tilkendegive, om du vil være interesseret i at indgå i vores pulje af evaluatorer i den givne periode.

Opgavens omfang

Antallet og omfanget af ansøgningerne varierer inden for de enkelte uddannelsessektorer, men der skal påregnes 3-8 dages arbejde for hver enkelt sektor pr. ansøgningsrunde.

Antallet af afrapporteringer varierer fra sektor til sektor og indsendes løbende, hvorfor opgaven med evaluering heraf foregår over hele året. Vi forventer mellem 10-15 dage om året til vurdering af afrapporteringer.

Ud over de enkelte dages arbejde med evaluering af ansøgninger, forpligtiger vores kommende evaluatorer sig også til at deltage i eventuelle introduktionskurser og evalueringsmøder, som afholdes i tilknytning til arbejdet med at evaluere ansøgninger og afrapportering. Vi har mulighed for at dække udgifter til rejse i forbindelse med deltagelse i disse møder, hvis mødet foregår fysisk i vores lokaler i Svendborg. For deltagelse i møderne vil du blive aflønnet med timepris beregnet på baggrund af mødets varighed.

Tidsramme

For dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser vil opgaven med evaluering af tilskudsansøgninger foregå i perioden februar – juni og i oktober og evaluering af akkrediteringsansøgninger i oktober/november. Vurdering af afrapporteringer foregår løbende hele året.

For ungdomsområdet inden for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps vil opgaven foregå løbende hele året grundet løbende sagsbehandling for visse aktioner. Der er to ansøgningsfrister for de større aktioner (februar og oktober), hvor evalueringsopgaver med ansøgninger vil foregå i større omgang i februar/maj og oktober/november. Afrapporteringer foregår løbende fordelt over hele året.

Ansøgningsfristerne i 2022 vil være 23. februar (Key Action 1) og 23. marts (Key Action 2).

Pris

Timepris (2021-niveau): 405 kr. Der tildeles et fast timeantal pr. ansøgning og af-rapportering afhængig af type (aktion).

Interesseret?

Din skriftlige ansøgning med profilbeskrivelse skal være os i hænde senest fredag den 28. januar 2022 kl. 12.00. Du kan kun blive udvalgt som evaluator, hvis du har egen CVR-registreret virksomhed og har adgang til en computer med internetadgang, da læsning og vurdering af ansøgninger foregår via internetportal.

I ansøgningen skal du angive, hvilken sektor du gerne vil arbejde med. Din ansøgning sendes pr. email til .

Svar på din ansøgning

Vi forventer at kunne give dig et svar på din ansøgning medio februar 2022.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om opgaven som evaluator inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser eller almen voksenuddannelse og folkeoplysning, er du velkommen til at kontakte områdeleder , tlf. 72 31 82 23.

Hvis du har spørgsmål vedrørende opgaven som evaluator inden for ungdomsområdet (ikke-formel og uformel læring), er du velkommen til at kontakte områdeleder , tlf. 72 31 89 00.

Hvis du har spørgsmål til opslaget og betingelser i øvrigt, er du velkommen til at kontakte .

 

 

Kontakt

Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: jera@ufm.dk
Gitte Jensen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 89 00
Email: gej@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere