Gå til indhold

Forskningsydelser til forskningssamarbejdet RAY

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen søger en forsker, der kan varetage opgaver i relation til Danmarks deltagelse i forskningssamarbejdet RAY – Research-based analysis of European youth programmes i perioden 2022-2024 (begge år inklusiv)

Baggrund

Forskningssamarbejdet RAY er et frivilligt samarbejde mellem nationale kontorer, som administrerer Europa-Kommissionens uddannelsesprogrammer Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps. Formålet med samarbejdet er at udvikle fælles tværnationale forskningsaktiviteter inden for Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Opgaven kort

Opgaven består af udarbejdelse af to analyser samt fem oversættelser som angivet i skemaet nedenfor. Analyseopgaverne defineres nærmere i samarbejde mellem forsker og styrelsen, men skal fokusere på henholdsvis Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps og give styrelsen indsigt i spørgsmål af interesse for arbejdet med unge og ungdomsorganisationer under de to nævnte programmer.

Forskeren forventes desuden at deltage i et årligt netværksmøde. Der vil endvidere muligvis være enkelte årlige online møder, som forskeren med fordel kan deltage i.

Yderligere information

Se vedlagte annonceringsbetingelser, opgavebeskrivelse og kontraktudkast for uddybende beskrivelse af opgaven.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfrist er mandag d. 17. januar 2022 kl. 12.00.

Kontakt

Line Katja Mex-Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 06
Email: lkmj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. december 2021

Afsendere