Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til Erasmus+ 2022

Europa-Kommissionen inviterer uddannelsesinstitutioner og organisationer til at ansøge om tilskud til læringsmobilitet og internationalt samarbejde via Erasmus+-programmet i 2022.

Erasmus+ budget 2021-2027

Med et forhøjet budget næste år vil Erasmus+ fortsat tilbyde mulighed for, at elever, studerende, kursister, unge, lærere, vejledere, undervisere og andre ansatte tilbringer en periode i udlandet for at studere og lære samt mulighed for at gennemføre forskellige tværnationale samarbejdsprojekter inden for uddannelse, ungdom og idræt. 

Der er afsat cirka 324 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til læringsmobilitet og internationale samarbejdsprojekter i 2022.

Programguiden for Erasmus+ 2022

I programguiden for Erasmus+ kan du læse mere om mål og prioriteter og orientere dig i de forskellige tilskudsmuligheder inden for mobilitet, samarbejde og politikudvikling. Derudover indeholder programguiden detaljeret information om de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af tilskud samt de tekniske oplysninger om ansøgnings- og vurderingsprocessen.

Hvem kan søge?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er aktiv inden for områderne uddannelse, ungdom og idræt, kan søge om støtte gennem Erasmus+. Desuden kan grupper af unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis i forbindelse med en ungdomsorganisation, søge om støtte på ungdomsområdet. 

Erasmus+ giver tilskud til læringsmobilitet og internationalt samarbejde inden for:

 • Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
 • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • Videregående uddannelse
 • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • Ungdomsområdet
 • Idrætsområdet

Enkeltpersoner kan ikke søge om tilskud, men kan kontakte deres institution eller organisation, som kan søge.

Ansøgningsprocessen foregår gennem et online ansøgningssystem, som åbner snarest muligt. Indtil da kan du finde ansøgningsskemaer her i pdf-version:

Ansøgningsfrister


Key action 1: Læringsmobilitet for enkeltpersoner

Mobilitet for enkeltpersoner inden for videregående uddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00

Mobilitet for enkeltpersoner inden for ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022 kl. 12.00

International mobilitet med deltagelse af tredjelande, der ikke er associeret til programmet

Ansøgningsfrist: 23. februar 2022 kl. 12:00

DiscoverEU Inclusion

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022 kl. 12.00

Virtuel udveksling inden for videregående uddannelse og på ungdomsområdet 

Ansøgningsfrist: 20. september 2022 kl. 17.00


Key action 1: Erasmus-akkreditering

Erasmus-akkreditering inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00

Erasmus-akkreditering inden for ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022 kl. 12.00


Key action 2: Samarbejde mellem organisationer og institutioner

 

'Cooperation partnerships' inden for uddannelses- og ungdomsområdet (undtagen de der søges af europæiske NGO’er)

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 12:00

'Cooperation partnerships' inden for uddannelses- og ungdomsområdet, der søges af europæiske NGO’er

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 17:00

'Cooperation partnerships' inden for idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 17:00

'Small-scale partnerships' inden for: 

 • dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse 
 • erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
 • almen voksenuddannelse og folkeoplysning
 • ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 12:00
Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022 kl. 12.00

'Small-scale partnerships' på idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 17:00

Erhvervsekspertisecentre

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 17.00

Erasmus+-lærerakademier

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 17.00

Erasmus Mundus-aktion

Ansøgningsfrist: 16. februar 2022 kl. 17:00

Innovationsalliancer

Ansøgningsfrist: 15. september 2022 kl. 17.00

'Forward-looking projects'

Ansøgningsfrist: 15. marts 2022 kl. 17:00

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Ansøgningsfrist: 17. februar 2022 kl. 17:00

Kapacitetsopbygning inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Ansøgningsfrist: 31. marts 2022 kl. 17:00

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Ansøgningsfrist: 7. april 2022 kl. 17:00

Kapacitetsopbygning på idrætsområdet

Ansøgningsfrist: 7. april 2022 kl. 17:00

Almennyttige idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist: 23. marts 2022 kl. 17:00


Key action 3: Støtte til politikudvikling og samarbejde


European Youth Together

Ansøgningsfrist: 22. marts 2022 kl. 17:00


Jean-Monnet-aktioner


Jean Monnet-aktioner og -netværk

Ansøgningsfrist: 1. marts 2022 kl. 17:00


Yderligere information

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om tilskudsmulighederne i programmet for Erasmus+, og hvordan du søger tilskud:

  Handlinger tilknyttet webside

  Senest opdateret 11. april 2024

  Afsendere