Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet kan i 2021 uddele 33,9 millioner euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Coronavirus (COVID-19) og Erasmus+

Vi har oprettet en særlig side om coronavirus (COVID-19) i relation til Erasmus+-projekter.

Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Idrætsorganisationer Idrætsorganisationer

Mere viden

Tværgående initiativer Tværgående initiativer
Hold dig opdateret Hold dig opdateret

Aktuelt

Over 33 millioner euro kan nu søges til international mobilitet og uddannelsessamarbejde

Erasmus+_infografik

Det nye program for Erasmus+ 2021-2027 er lanceret. Med programmet følger 33,9 millioner euro i 2021, som danske institutioner og organisationer kan ansøge om til internationalt uddannelsessamarbejde.


Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde

Aarhus Universitet - case i publikation

I publikationen 'Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde' finder du eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet.


Om Erasmus+ 

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for alle dele af uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 27 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. I 2021 er der afsat 33,9 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Senest opdateret 25. marts 2021