Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet kan i 2021 uddele 33,9 millioner euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Idrætsorganisationer Idrætsorganisationer

Mere viden

Tværgående initiativer Tværgående initiativer
Hold dig opdateret Hold dig opdateret

Aktuelt

Konference: Et grønnere og mere digitalt Erasmus+

Erasmus+-konference 2021

Hent inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde på konference om Erasmus+ 2021. Det sker den 25. november 2021 kl. 9.00-15.00 i DGI Byen i København.


  Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde

  Aarhus Universitet - case i publikation

  I publikationen 'Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde' finder du eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet.


  Om Erasmus+ 

  Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet giver tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for hele uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.

  Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

  I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. I 2021 er der afsat mere end 250 millioner danske kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.

  Senest opdateret 04. august 2021