Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2023 uddele 370 millioner kroner til institutioner og organisationer i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Aktuelt

Vær med til at fejre #ErasmusDays

ErasmusDays banner
I dagene 9. – 14. oktober 2023 fejrer vi Erasmus+. Skal din organisation være med? Måske vil I fortælle om, hvorfor I arbejder med international mobilitet eller synliggøre resultater af et Erasmus+-projekt? Måske vil nogle af jeres elever eller studerende dele deres oplevelser? Se hvordan I nemt og enkelt kan registrere en event på hjemmesiden for #ErasmusDays 2023.


Ukraine og Erasmus+

Ukraine og Erasmus+

Det er muligt at anvende tilskud fra Erasmus+ med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine. Få overblik over mulighederne på siden her:Om Erasmus+ 

  • Erasmus+ er et EU-program, som støtter tiltag inden for uddannelse, ungdom og idræt.
  • Der er afsat 370 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter alene i 2023.
  • Programmet giver tilskud til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter inden for hele uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.
  • Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejdsprojekter og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.
  • I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. 

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere