FORSK2025

FORSK2025-processen skal give et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.
Kontakt
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 48
E-mail: jha@ufm.dk
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 84 75
E-mail: smj@ufm.dk

Derfor har Styrelsen for Forskning og Uddannelse bedt om interessenternes bud på særligt løfterige forskningstemaer, der skal indgå i FORSK2025.

Det er målet, at FORSK2025-kataloget vil fungere som viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for forskningsinvesteringer i en lang række sammenhænge fra de politiske forhandlinger om forskningsreserven til strategiske overvejelser på videninstitutioner samt i forbindelse med dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

I den kommende tid vil første udkast til FORSK2025-katalog blive konsolideret og kvalitetssikret i åben konsultation med en bred kreds af interessenter.