Gå til indhold

Aktive Unge-programmet byder velkommen til 2012 med flere penge

15. december 2011
Danmark har været ualmindelig dygtig til at uddele midlerne i de foregående år og belønnes derfor med ekstra penge i 2012. Læs også om næste års ændringer i programmet. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Aktive Unge går nu ind i sit næstsidste år, og på Årsmødet for programmets brugere i forrige uge løftede vi sløret for de justeringer, som 2012 byder på. Der var også den glædelige nyhed, at vi er blevet tildelt ekstra penge, fordi vi har været i stand til at tiltrække så mange kvalificerede ansøgninger, at midlerne er opbrugt de forrige år.

Ny ansøgervejledning

Den nye ansøgervejledning til Aktive Unge er nu offentliggjort på EU-kommissionens hjemmeside, dog kun på engelsk. Den danske version ventes midt i januar 2012. Ansøgningsskemaet forventes klart lige efter nytår.

Nye ansøgningsfrister

Aktive Unge går fra fem til tre årlige ansøgningsfrister i 2012. De nye frister er: 1. februar - 1. maj - 1. oktober

Nye tilskudssatser

I et forsøg på at forenkle administrationen af programmet indføres nye satser. Generelt indføres en ny enhedssats, som omfatter flere satser i de tidligere ansøgningsår. Partnerne skal selv fordele det nye samlede beløb mellem sig, og det anbefales, at man laver en bindende kontrakt med fordelingsnøglen blandt partnerne, inden ansøgningen sendes ind.  

Prioriteter for 2012

Programmet fastholder prioriteterne for sidste år dog med tilføjelse af en ny:

Projekter der promoverer sund livsstil, især ved at inddrage udendørs aktiviteter og sport på græsrodsplan som middel til at fremme social inklusion og unges aktive deltagelse i samfundslivet.

Velkommen til 2012

Den sidste ansøgningsrunde i 2011 er netop overstået og bød på et væld af gode projektansøgninger. Vi glæder os til at komme i gang med 2012, hvor mulighederne altså er endnu større, fordi der er flere midler til rådighed. Følg med på vores hjemmeside om Aktive Unge.

Handlinger tilknyttet webside