Gå til indhold

EU-udvalg besøger uddannelsesministeren

25. november 2011
Morten Østergaard havde i går en delegation fra Europa-Parlamentets Udvalg for Industri, Forskning og Energi (ITRE), ledet af formanden Herbert Reul, på besøg.

Formålet med besøget var at drøfte det danske EU-formandskab, der starter 1. januar 2012, og mere specifikt de kommende forhandlinger om det nye forsknings- og innovationsrammeprogram, Horizon 2020, som Europa-Kommissionen forventes at vedtage forslag til den 30. november 2011.

En konstruktiv dialog mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet skal tidligt i processen afdække knaster, så man under det danske formandskab kan nå så langt med forhandlingerne som muligt. En endelig vedtagelse af programmet kan forventes i begyndelsen af 2013.

Om Horizon 2020

Horizon 2020 skal fra 2014 erstatte det nuværende 7. rammeprogram, dele af innovationsramme-programmet (CIP) og integrere elementer fra Det Europæiske Institut for Innovation (EIT).

Det nuværende budget på cirka 53 milliarder Euro forventes i i det nye rammeprogram at stige til cirka 80 milliarder Euro. Horizon 2020 dækker perioden 2014 til 2020.

Morten Østergaard og ITRE havde derfor en udveksling af synspunkter om nogle grundlæggende principper for det nye program. Med fokus på de store samfundsmæssige udfordringer diskuterede de blandt andet behovet for fortsat fastholdelse af excellence kriteriet, altså den højeste videnskabelige kvalitet, som det centrale element for forskningsfinansiering og udvikling af en stærkere bro mellem forskningsresultater og innovationsaktiviteter. 

Endelig blev behovet for større forenkling, tillid og fleksibilitet i Horizon 2020 diskuteret – ikke mindst af hensyn til små- og mellemstore virksomheders mulighed for at deltage i aktiviteterne.

Morten Østergaard vil løbende fortsætte sin dialog med Europa-Parlamentet, herunder også besøge Parlamentet i Strasbourg under plenarforsamlingen i december i år.

Handlinger tilknyttet webside