Gå til indhold

Forslag om Horizon 2020 offentliggjort

30. november 2011
Europa-Kommissionen har i dag præsenteret sit forslag til Horizon 2020 – det nye rammeprogram for forskning og innovation, som skal afløse FP7. Horizon 2020, som skal gælde for perioden 2014-2020, forventes at få et budget på hele 80 mia. euro (ca. 595 mia. kroner).

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Kommissæren for Forskning og Innovation, Máire Geoghegan-Quinn, fremlagde i dag Europa-Kommissionens forslag til det kommende program for forskning og innovation ved navn Horizon 2020. Det skete ved en pressekonference i Bruxelles, hvor kommissærens hovedbudskab var, at det nye program skal ruste Europa til at tackle store samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. klimaforandringer og fødevaresikkerhed. Det skal gøres muligt ved at forenkle reglerne for deltagelse (fælles regler), og give rammeprogrammet en mere overskuelig struktur.


Deltag i seminar om FP7 og Horizon 2020
Dansk Industri og EuroCenter sætter fokus på de virksomhedsrettede muligheder i Horizon 2020 ved et seminar den 8. juni i København.

Læs mere og tilmeld dig

 

De tre hovedelementer i Horizon 2020 er:
  • Videnskab i topklasse
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer.

Hvad er det nye?

Europa-Kommissionen lægger op til, at Horizon 2020 skal sammenfatte alle eksisterende EU-programmer, der indeholder forskning og innovation. Således skal det udover rammeprogrammet dække Konkurrence- og Innovationsprogrammet (CIP) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Blandt de nye tiltag er:

  • Store forenklinger gennem et fælles regelsæt og mindre revision. Desuden skal den tid, det i gennemsnit tager fra at en ansøgning bliver sendt af sted, til der bevilges tilskud (time-to-grant), afkortes med 100 dage.
  • Støtte til innovation og aktiviteter tæt på markedet, som kan bidrage til økonomisk vækst. Deltagelsen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) skal forøges.
  • Bedre muligheder for at nye ansøgere og unge, lovende forskere kan deltage EU-forskningsprojekter.

Flere penge til forskning og innovation

Med Horizon 2020-forslaget lægges der op til en markant stigning i EU’s budget til forskning og innovation: hele 80 mia. euro – ca. 595 mia. danske kroner for perioden 2014-2020. Til sammenligning er budgettet for det nuværende syvende rammeprogram (FP7) på 50 mia. euro.

Handlinger tilknyttet webside