Gå til indhold

Kreativt miljø og nye strategier på videregående uddannelser

16. december 2011
Som led i sin besøgsrunde på de videregående uddannelsesinstitutioner besøgte Morten Østergaard IT-Universitetet i København og Arkitektskolen Aarhus.

IT-Universitetet i København og Arkitektskolen Aarhus har travlt med nye projekter og initiativer.

Det fik uddannelsesminister Morten Østergaard et godt indblik i, da han besøgte de to institutioner for at høre om deres hverdag, udfordringer og initiativer. Det skete som led en besøgsrunde på videregående uddannelsesinstitutioner landet over.

Nye forskningsprojekter

På IT-Universitetet holdt ministeren den 12. december møde med bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard og universitetets ledelse, som fortalte om de vigtigste elementer i de strategier, der er ved at falde på plads på IT-Universitetet. Det gælder blandt andet sidste del af etableringen af de tre bacheloruddannelser, satsningen på at etablere strategiske forskningsområder samt visionen om at udvikle global interaktion i alle universitetets kerneprocesser. 

Morten Østergaard fik under besøget blandt andet præsenteret IT-Universitetets nyeste forskningsprojekter. Han fremhævede, at Danmark har brug for mere viden og dygtige kandidater på IT-området, og her spiller ITU en nøglerolle. På billedet ses bl.a. rektor Mads Tofte (med ryggen til), direktør for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Jens Peter Jacobsen, uddannelsesministeren samt bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard.
Morten Østergaard fik under besøget blandt andet præsenteret IT-Universitetets nyeste forskningsprojekter. Han fremhævede, at Danmark har brug for mere viden og dygtige kandidater på IT-området, og her spiller ITU en nøglerolle. På billedet ses bl.a. rektor Mads Tofte (med ryggen til), direktør for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Jens Peter Jacobsen, uddannelsesministeren samt bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard.

Ministeren fik også præsenteret nogle af IT-Universitetets nyeste forskningsprojekter og uddannelsessamarbejdet med UFPE-universitetet i Recife, Brasilien.

Han takkede for en god indføring i IT-Universitetets forskellige aktiviteter og planer.

– Danmark har enormt brug for mere viden og dygtige kandidater på IT-området. Her spiller ITU en nøglerolle, og jeg ser frem til at fortsætte den gode og konstruktive dialog med universitetet, siger Morten Østergaard.

Kreativt miljø

Den 9. december fik Arkitektskolen Aarhus besøg af Morten Østergaard. Her mødte han skolens ledelse, undervisere og studerende fra forskellige studietrin.

– Besøget på Arkitektskolen Aarhus gav mig indblik i, hvordan forskning, uddannelse og kunst smelter sammen i et unikt kreativt miljø, som har blik for at udvikle sig i tæt samspil med det omkringliggende samfund. Jeg er opvokset i Aarhus og har altid været fascineret af det kreative miljø, der er omkring Arkitektskolen. Der er tydeligvis gang i mange spændende og væsentlige aktiviteter på skolen, og studiemiljøet er åbent for impulser udefra, både lokalt, nationalt og internationalt. Der er megen udveksling. Jeg har fået en række input under besøget, som jeg vil se, om vi kan arbejde videre med, siger Morten Østergaard.

Arkitektskolens rektor, Torben Nielsen var også tilfreds med besøget.

– Det var dejligt at få besøg af en minister, som er lyttende, og som har forståelse for de udfordringer, vi står overfor. Han ser tydeligvis de muligheder, der ligger i vores fagfelt. Jeg ser absolut frem til det videre samarbejde, siger Torben Nielsen.

For yderligere oplysninger, kontakt: Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Handlinger tilknyttet webside