Gå til indhold

Minister møder hverdag og engagement på uddannelserne

12. december 2011
Morten Østergaard besøger landets videregående uddannelser for at høre om udvikling, udfordringer og det, der virker på uddannelserne.

Specialiseringer på Professionshøjskolen Metropols læreruddannelser, Iværksætterhus på Copenhagen Business Academy, ny teknologi på VIA University College, tilfredshed på Erhvervsakademi Aarhus og tværdisciplinær forskning på Aarhus Universitet.

De fem institutioner fik som de første besøg af uddannelsesminister Morten Østergaard, der nu og i den kommende tid besøger videregående uddannelser landet over.

Indblik i hverdagen

Ministeren vil have et grundigt indblik i arbejdet på uddannelsesinstitutionerne. Derfor møder han både ledelsen, underviserne og de studerende, så han får beskrevet alle sider af undervisningen.

Besøgene giver også lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til ministeren om de mål, som han og resten af regeringen har sat for uddannelsesområdet.

– Jeg er meget imponeret af det store engagement, jeg møder på uddannelserne. Hver eneste dag bliver der lagt et stort arbejde i at udvikle uddannelserne og mulighederne for de studerende. Spørgsmålet er, hvordan vi kan blive endnu bedre. Hvordan vi kan samarbejde, dele de gode erfaringer på uddannelserne og lægge rammerne for, at de studerende får endnu mere ud af deres uddannelser og med deres viden og kompetencer kan fastholde vores velfærd og skabe mere vækst i Danmark. Jeg har fået rigtig mange gode spørgsmål, indtryk og ideer under de fire besøg, som jeg vil tage med i mit videre arbejde, siger Morten Østergaard.

Specialiseringer på læreruddannelsen
5. december besøgte Morten Østergaard Professionshøjskolen Metropol i København. Her blev han vist rundt i professionshøjskolens sundhedsklinik.

Morten Østergaard fik blandt andet målt sit BMI under en prøvekonsultation i sundhedsklinikken. Her kan ansatte og studerende på professionshøjskolen få gratis sundhedsydelser, som tilbydes af studerende under supervision af en underviser.
Morten Østergaard fik blandt andet målt sit BMI under en prøvekonsultation i sundhedsklinikken. Her kan ansatte og studerende på professionshøjskolen få gratis sundhedsydelser, som tilbydes af studerende under supervision af en underviser.
 
Ledelsen og de studerende på læreruddannelsen fortalte om deres første erfaringer med to profillæreruddannelser, som professionshøjskolen har udviklet som forsøg, nemlig specialiseringerne i "Specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde" og "Pædagogisk Ledelse".

Til sidst fik Morten Østergaard beskrevet arbejdet i Børneinstituttet og Nationalt Forskningscenter for Udsatte Børn og Unge, før turen gik videre til Frederiksberg og Copenhagen Business Academy, CBA.

Iværksætterhus på Frederiksberg

Her talte Morten Østergaard blandt andet med studerende fra CBA's Iværksætterhus.

Uddannelse i Iværksætterhuset handler om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan de studerende kan engageres ud over deres pensum. Der er fokus på et tæt samspil med erhvervslivet, og målet er at styrke de unges færdigheder inden for entreprenørskab.

For eksempel findes der på CBA et såkaldt inkubationsmiljø. Her kan unge fra egne kontorer starte deres egne virksomheder op.

De studerende indviede ministeren i deres dagligdag på Copenhagen Business Academy.
De studerende indviede ministeren i deres dagligdag på Copenhagen Business Academy.
 

Ny teknologi

Den 21. november fik Danmarks største professionshøjskole VIA University College i Aarhus også besøg af Morten Østergaard.

Ministeren blev vist rundt på uddannelserne til sygeplejerske og bioanalytiker, som er to ud af VIAs 35 uddannelser. Han fik blandt andet demonstreret, hvordan VIA benytter den nyeste teknologi i undervisningen og dermed ruster de studerende til den virkelighed, de møder i praktikken og i job efter endt uddannelse.

På bioanalytikeruddannelsen fik Morten Østergaard blandt andet demonstreret det laboratorieudstyr, som de studerende anvender til analyser af blodprøver, vævsprøver og urinprøver og til at afsløre defekte gener.

Morten Østergaard besøgte et af laboratorierne på VIAs bioanalytikeruddannelse i Aarhus. Foto: Lars Aarø.
Morten Østergaard besøgte et af laboratorierne på VIAs bioanalytikeruddannelse i Aarhus. Foto: Lars Aarø.

Også Aarhus Universitet og Erhvervsakademi Aarhus fik besøg af ministeren. Universitetet gav indblik i perspektivrig tværdisciplinær forskning, mens akademiets systematiske opfølgning på studietilfredshedsundersøgelserne imponerede ministeren under besøget.


For yderligere oplysninger, kontakt: Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200.

Handlinger tilknyttet webside