Gå til indhold

Nordisk samarbejde med perspektiver

04. november 2011
Alle nordiske ministre for uddannelse og forskning mødtes i København 2. november for at drøfte uddannelses- og forskningsspørgsmål af fælles interesse.

– Der er store perspektiver i samarbejde om uddannelse og forskning på tværs af de nordiske lande. Vores landes udfordringer minder på mange områder om hinanden. Vi vil derfor kunne drage nytte af hinandens tiltag og løsningsmodeller. Samtidig vil vi kunne brande regionen som en vigtig global spiller inden for både uddannelse og forskning, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Otte nordiske undervisnings- og forskningsministre samt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd.
Otte nordiske undervisnings- og forskningsministre samt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd.

Otte nordiske undervisnings- og forskningsministre samt generalsekretæren for Nordisk Ministerråd.
På billedet ses fra venstre mod højre: Morten Østergaard, Danmark; Halldór Ásgrimsson, Generalsekretær for Nordisk Ministerråd; Tora Aasland, Norge; Christine Antorini, Danmark; Britt Lundberg, Åland; Jukka Gustafsson, Finland; Jan Björklund, Sverige; Katrín Jakobsdóttir, Island og Palle Christiansen, Grønland. (Da Færøerne fortsat forhandler regering, var ingen minister tilstede herfra).

En arbejdsgruppe har gennem det seneste halve år set på indhold og organiseringen af det fremtidige nordiske samarbejde om forskning og innovation. Den tidligere norske uddannelses- og forskningsminister, Kristin Clement, fremlagde gruppens foreløbige anbefalinger for ministrene.

Anbefalingerne gik især på at fokusere på den merværdi, de nordiske lande kan opnå ved at samarbejde om især forskningsinfrastruktur. Her blev f.eks. biobanker og registerforskning fremhævet. Dette vil kunne styrke Nordens brand i verden, og gøre regionen til en vigtig international spiller på forskningsområder, hvor de nordiske lande i forvejen er stærke.

Den demografiske udvikling med flere ældre og flere borgere med sammensatte sociale problemer stiller krav om nye måder at arbejde på. Derfor var de nordiske ministre meget optaget af et norsk oplæg om de udfordringer, som de nordiske velfærdsuddannelser, f.eks. uddannelserne inden for social- og sundhedsområderne, står overfor. Uddannelserne må tilpasses nye behov, og der må arbejdes på tværs af professionerne for at løse opgaverne på en mere effektiv måde.

Den danske uddannelsesminister Morten Østergaard påpegede, at et bedre samspil mellem offentlige og private interessenter på velfærdsområdet kunne medvirke til nye innovative løsninger. Der er behov for at skabe mere prestige om uddannelserne, så de er attraktive for flere, bedre kobling til overbygningsuddannelser og evt. mulighed for praktikordninger på tværs af de nordiske lande.


Uddannelsesminister Morten Østergaard kan kontaktes gennem pressesekretær Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@fivu.dk.

Handlinger tilknyttet webside