Gå til indhold

Nordplus programmerne er vedtaget for en ny fem-årig periode, og der indkaldes nu ansøgninger til samtlige programmer

12. december 2011
De nordiske uddannelses- og forskningsministre har truffet beslutning om at videreføre Nordplus programmerne i en ny 5-årig periode - fra 2012 til 2016. Den kommende ansøgningsfrist er torsdag den 1. marts 2012. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogrammer, der har til formål at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører fra Norden og Baltikum for herigennem at bidrage til udviklingen inden for uddannelsesområdet.

Videreførelse med enkelte, men vigtige ændringer

Programmerne videreføres i vidt omfang i deres eksisterende form, men med følgende væsentlige ændringer:

  • De baltiske lande deltager nu også i Nordplus Sprog, som dog fortsat skal handle sig om de skandinaviske/nordiske sprog
  • Klasse- og lærerudvekslinger med fokus på skandinaviske/ nordiske sprog flyttes fra Nordplus Sprog til Nordplus Junior
  • Programprioriteterne for samtlige programmer er fjernet og programmålsætningerne er blevet justerede som led i en forenkling.

Det samlede budget på ca. 67 mio. kr pr. år, hvilket er på omtrent samme niveau som i den foregående periode.

Hvilke Nordplus programmer findes der?

Der er i alt fem Nordplus programmer, tre sektorettede og to tværgående programmer, som tilsammen dækker hele uddannelsesområdet:

  • Nordplus Junior – for grundskolen og ungdomsuddannelserne
  • Nordplus Videregående – for de videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen – for voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Sprog – for sprogsamarbejde inden for alle uddannelsesområder
  • Nordplus Horisontal – for uddannelsessamarbejde på tværs af uddannelsesområder

I Nordplus deltager de fem nordiske lande inkl. de tre selvstyre-områder, samt de tre baltiske lande. Uddannelsesinstitutioner og andre aktører fra disse lande kan søge om tilskud til udvekslinger, netværksdannelse og forskellige typer projekter.

Læs mere om programmer og hvordan du søger

Læs mere om muligheder og vilkår på Nordplus programmernes fælles hjemmeside, i Nordplus Håndbogen 2012 og på Styrelsens hjemmeside.

Du søger gennem det fælles online Nordplus ansøgningssystem ARS, som vil være åbent for ansøgninger fra mandag den 9. januar 2012.

Handlinger tilknyttet webside