Gå til indhold

Ny international handlingsplan fra det Strategiske Forskningsråd

20. december 2011
Det Strategiske Forskningsråd har netop udsendt en international handlingsplan, der skitserer prioriteringer og kommende aktiviteter i samarbejdet med rådets udenlandske allierede.

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Handlingsplanen er Det Strategiske Forskningsråds bidrag til realiseringen af FACIT udvalgets strategi for internationalisering af forskning og innovation. Det Strategiske Forskningsråd prioriterer internationalt forskningssamarbejde højt, fordi det kan bidrage til, at det samfundsmæssige udbytte af store investeringer i dansk forskning og innovation både på kort og lang sigt bliver størst muligt.

Det Strategiske Forskningsråds internationale handlingsplan

Over de sidste tre år er der sket en stigning i antallet af bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd med aktiv deltagelse fra internationale parter fra omkring 30 procent til næsten 90 procent i 2010.
Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde bidrager til at styrke den strategiske forskning og dens globale gennemslagskraft, og dermed til at skabe grundlag for styrket innovationskapacitet og konkurrencekraft i både den offentlige og private sektor. Strategisk forskning kan bidrage til styrket internationalt forskningssamarbejde ved at indgå i internationalt samarbejde om de forskningsaktiviteter, der støttes af Det Strategiske Forskningsråd.

Fokusområder i Det Strategiske Forskningsråds internationale handlingsplan:

Fælles programmer og projekter
Dansk forskning og innovation skal i endnu højere grad integreres med international forskning ved øget deltagelse i fælles programmer og bevillinger.

Forskermobilitet

Der skal være større international mobilitet både ved at danske forskere rejser ud og senere kommer hjem igen, og ved at udenlandske forskere deltager i forskningsaktiviteter på danske forskningsinstitutioner.

Synlighed og indflydelse

Det Strategiske Forskningsråd vil arbejde målrettet mod at synliggøre dansk forskning og innovation internationalt og få indflydelse på internationale prioriteringer af forskning og innovation.

  • Læs handlingsplanen og få mere information om DSFs internationale samarbejde

  •  

Handlinger tilknyttet webside