Gå til indhold

Skriv en bedre ansøgning om tilskud fra Grundtvig-programmet

10. november 2011
Du arbejder med undervisning og læring for voksne. Du planlægger at lave et projekt med aktører fra andre europæiske lande til gavn for dine kursister, dig selv og din organisation. Så skal du læse videre! Nyhed fra styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Hvis du og din organisation går og brygger på idéer til et europæisk samarbejdsprojekt, så er det nu du kan hente råd og vejledning til at gøre dem til virkelighed.

Uerfaren eller øvet i internationalt samarbejde?

Ved et såkaldt ’skriveseminar’ i Odense den 16. januar kl. 10-15 får I mulighed for at forberede jer til at ansøge om tilskud til et europæisk projekt.

Projektet skal handle om at videreudvikle pædagogiske metode, ledelse, vejledning eller organisation gennem sparring  med aktører inden for voksenuddannelse fra andre europæiske lande. Det drejer sig om tilskud fra EU-programmet Grundtvig.

Gode muligheder for tilskud i 2012

Hvis I allerede har etableret kontakt til mulige samarbejdspartnere i Europa, er chancen stor for at det kan lykkes at søge allerede i 2012.

Vi har på mødet ikke en lang liste med mulige udenlandske samarbejdspartnere (i givet fald kun ganske få), men vi mener, at seminaret kan bringe jer videre fra idé til projekt.

Hvem er du?

Seminaret henvender sig til aktører inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning.
Du arbejder fx på:

• en højskole
• et VUC-center
• et folkeuniversitet
• et oplysningsforbund
• en sprogskole
• med voksenlæring og -vejledning eller uformelle læringsaktiviteter i regi af ngo’er og foreninger

Det afgørende er, at din institution udvikler eller afholder læringsforløb for voksne, og at I i institutionen har et udviklingsbehov, som kan videreudvikles gennem kontakt til kolleger i udlandet.

Tid og sted

Mandag den 16. januar 2012 kl. 10-15 i Odense. Præcis adresse oplyses ved tilmelding.

Foreløbig program

10.00  Velkomst og præsentationsrunde
10.15  Grundtvig-programmets muligheder – aktioner og retningslinjer
10.45  Eksempler på Grundtvig-projekter og diskussion
12.00  Frokost
13.00  Fra idé til europæisk samarbejde – udvikling af egne projekter (gruppearbejde)
14.00  Ansøgerteknik – vi gennemgår et ansøgningsskema
15.00  Slut

Tilmelding

Tilmelding bedes sendt pr. mail til Sofie Lindegaard-Frantzen slf@iu.dk gerne hurtigt og senest mandag 9. januar 2012. Oplys venligt dit navn, e-mail og den organisation du kommer fra. Deltagelse er gratis.

Grundtvig-programmet

Grundtvig støtter aktiviteter, der giver mulighed for at udveksle erfaringer og idéer på tværs af Europa for at stimulere udvikling, kvalitet og perspektiv i voksnes læring med fokus på aktivt medborgerskab og læring for alle. Aktiviteter med fokus på voksne med kort uddannelsesbaggrund og behov for bedre basale færdigheder eller personer, der af andre grunde er økonomisk og socialt sårbare, prioriteres højt.

Ansøgningsfrister for Grundtvig-projekter med start typisk i august ligger i februar og marts 2012.

Handlinger tilknyttet webside