Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2012 Det danske uddannelsessystem får roser af OECD

Det danske uddannelsessystem får roser af OECD

OECD fremhæver praktik og inddragelse af arbejdsmarkedets parter som styrker i en ny undersøgelse af de danske erhvervsakademier og professionshøjskoler. Organisationen giver en række anbefalinger til den videre udvikling af sektoren.

04. september 2012

Obligatorisk praktik med klare læringsmål, inddragelse af arbejdsmarkedets parter og bred adgang til uddannelse kombineret med støtte til de studerende i forhold til valg og gennemførelse af uddannelse.

Det er blandt de styrker, som OECD fremhæver efter at have undersøgt den danske erhvervsakademi- og professionsbachelorsektor. Også taxametersystemet og det danske efter- og videreuddannelsessystem med akademi-, diplom- og masteruddannelser bliver fremhævet.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over OECD's konklusioner.

– OECD peger på en række klare styrker, som er helt grundlæggende for at have en stærk erhvervsrettet videregående uddannelsessektor. Det gælder især de obligatoriske praktikforløb og inddragelse af arbejdsmarkedets parter, som er med til at højne de studerendes arbejdsparathed, siger Morten Østergaard.

OECD peger også på en række udfordringer, hvor sektoren kan forbedres. I forhold til institutionsstrukturen anbefaler OECD, at der udvikles en alternativ strategi frem for, at professionsbacheloruddannelserne pr. 1. januar 2015 overdrages fra erhvervsakademierne til professionshøjskolerne. Det sker med henblik på at fastholde sektorens evne til at imødekomme arbejdsmarkedets behov.

OECD anbefaler også, at der arbejdes for at sikre, at erhvervsakademiernes og professionsbacheloruddannelsernes primære erhvervsrettede mission fastholdes, samt at de uddannelser, der udbydes, bygger tilstrækkeligt på viden og forskning. Endelig skal fordelene ved forskning og udvikling øges gennem tilskyndelse til samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt med den private sektor.

– Jeg har læst OECD's anbefalinger med stor interesse og har noteret mig anbefalingen om den fremtidige institutionsstruktur, som er et emne, vi skal forholde os til politisk på et senere tidspunkt. Jeg vil lade anbefalingerne indgå i det videre arbejde med udvikling af sektoren, siger Morten Østergaard.

Undersøgelsen af den danske sektor for erhvervsakademier og professionshøjskoler er blevet foretaget som led i OECD's initiativ Skills beyond School, som sætter fokus på de erhvervsrettede, videregående uddannelser og de institutioner, der udbyder dem. OECD's undersøgelse bygger blandt andet på en dansk landerapport og to besøg i Danmark.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf. 7231 7840
Pressesekretær Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200

Senest opdateret 25. januar 2022