Gå til indhold

Opdaterede autoritetslister for serier og forlag 2012

31. juli 2012
Autoritetslisterne over serier og forlag, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator, er udkommet i opdaterede versioner for 2012 med et antal nye serietitler og forlag. Listen er i denne første udgave uden niveauer.

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

For fjerde år i træk offentliggøres autoritetslister over de serier og forlag, som er pointgivende i forhold til den bibliometriske forskningsindikator. Den bibliometriske forskningsindikator danner baggrund for fordelingen af en mindre del af universiteternes basismidler.

Autoritetslisterne revideres årligt ad to omgange: først opdateres indholdet, og siden niveauinddeles listerne i to niveauer. Arbejdet foretages af et stort antal forskere inden for 67 forskellige fagområder. Der er i år over 21.000 titler på autoritetslisten for serier og knapt 1430 forlag på autoritetslisten for forlag, som gælder for forskningspublikationer publiceret i 2012. Ved årsskiftet vil listerne blive offentliggjort med niveauer.

I år er autoritetslisten for serier suppleret med bogserier og konferenceserier. Et andet nyt tiltag er, at autoritetslisten for forlag for første gang bliver niveauinddelt i listens normale niveau 1 og høje niveau 2.

Yderligere information

Fuldmægtig Karen Skytte Larsen, tlf. 7231 7996, e-mail:

Fuldmægtig Lotte Faurbæk, tlf. 7231 7997, e-mail:

 

 

Handlinger tilknyttet webside