Gå til indhold

Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling holder niveauet

17. december 2014
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling er steget en smule i 2013. Det samme gælder andelen af innovative virksomheder.

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling er steget en smule fra 37,0 milliarder kroner i 2012 til 37,3 milliarder kroner i 2013. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling udgjorde i 2013 1,98 procent af bruttonationalproduktet (BNP), hvilket er det samme niveau som i 2011 og 2012.

Kilde: Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Der ses også en mindre fremgang i andelen af innovative virksomheder. 45,8 procent af de danske virksomheder var innovative i perioden 2011-2013. Det er en lille stigning i forhold til perioden 2010-2012, hvor andelen af innovative virksomheder var 45,5 procent. En virksomhed er innovativ, hvis den har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske tiltag eller markedsføringstiltag.

Ændring i opgørelse af nationalregnskab

I september 2014 blev det danske nationalregnskab revideret i forbindelse med, at Danmark overgik til nye internationale retningslinjer for opgørelsen af nationalregnskabet. I den forbindelse blev BNP opjusteret - både nutidigt og tilbage til nationalregnskabets start i 1966. En vigtig årsag til opjusteringen af BNP er, at forskning og udvikling nu opgøres som investeringer i stedet for udgifter. Som følge af det reviderede BNP er investeringerne i forskning og udvikling som procent af BNP blevet nedjusteret. Investeringerne i forskning og udvikling er også justeret bagudrettet, så data for 2013 er sammenlignelige med de tidligere år.

 

 

 

Handlinger tilknyttet webside