Gå til indhold

Rammepapiret ”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” sendt i høring

04. december 2014
Rammepapiret er indledende fase i de kommende resultatkontrakter med GTS-institutterne.

Styrelsen for Forskning og Innovation har sendt rammepapiret ”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” i høring.

Rammepapiret skal blandt andet danne grundlag for de kommende resultatkontrakter, der indgås mellem GTS-institutterne og Styrelsen for Forskning og Innovation og offentliggøres på www.bedreinnovation.dk. Forhandlingerne om resultatkontraktmidler påbegyndes i 2015.

Papiret præsenterer rammerne for GTS-institutterne som en teknologiorienteret infrastruktur, der skaber vækst, innovation og styrket konkurrenceevne i danske virksomheder ved at opbygge og sprede viden og teknologi.

Rammepapiret er opbygget omkring fire hovedtemaer:

  • GTS-nettets målgrupper og ydelser
  • GTS-nettets position i innovationssystemet
  • GTS-nettet og internationaliseringen
  • Styring og finansiering af GTS-nettet

Med baggrund i høringen forventes den endelige version af rammepapiret at kunne offentliggøres omkring årsskiftet 2014-2015.

En opsummering af høringssvarene kan findes i det nye høringsnotat.

Kontakt

Kåre Nordahl Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 30
Email: knj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside