Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 Sprogprojekter om folkeskoleelever og kvinder i job vinder Den Europæiske Sprogpris i Danmark

Sprogprojekter om folkeskoleelever og kvinder i job vinder Den Europæiske Sprogpris i Danmark

To projekter om tosprogede folkeskoleelever og veluddannede kvinder med indvandrerbaggrund modtager Den Europæiske Sprogpris 2014. Projekterne hædres for kobling mellem sprog og social inklusion og nytænkning af sprogindlæring.

26. september 2014

Tosprogede elever i fem skoleklasser over hele landet har fra børnehaveklassen til og med 6. klasse været med i et projekt, som har styrket elevernes indlæring af sprog. Projektet, ’Tegn på sprog’, er blevet hædret med  den danske udgave af Den Europæiske Sprogpris 2014.

Prisen deles med et andet sprogprojekt, ’Kvinder for fremtiden’, der har fået uddannede indvandrerkvinder med beskedne danskkundskaber videre i job, i praktik eller i uddannelse.

Prisen på 15.000 kroner til hvert projekt blev overrakt på Europahusets konference ’Kommunikative udfordringer – gennem sproget ud i verden' af direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser Nils Agerhus.

 - Projektet ’Kvinder for fremtiden’ arbejder målrettet med kvinder, der har behov for et sprogligt opkvalificeringsløft og projektet sikrer, at kvindernes kompetencer anerkendes. Der er tale om et unikt tilbud, og projektets resultat har medført stor international opmærksomhed. Forskningsprojektet ’Tegn på sprog’ skal fremhæves for at arbejde målrettet med at skabe de bedste rammer for alle børn i klasserummet – uanset deres sproglige baggrund. Det bliver spændende at følge projektet både på det forskningsmæssige plan, men også det mere praksisrettede. Jeg ønsker begge projekter et stort tillykke og held og lykke med det fremadrettede arbejde, sagde Nils Agerhus på konferencen.

Overrækkelse af Den Europæiske Sprogpris
Vinderne af Den Europæiske Sprogpris 2014 fik overrakt prisen af direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser Nils Agerhus

Tegn på sprog 

’Tegn på sprog’ følger fem klasser over hele landet fra børnehaveklassen til og med 6. klasse i et tæt samarbejde mellem lærere og forskningsmedarbejdere. Fælles for klasserne er, at der er en stor andel af tosprogede elever. Projektet arbejder blandt andet med at skræddersy og udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers behov.

Bedømmelsesudvalgets har lagt vægt på følgende:  
Tegn på sprog er et rigtig spændende projektet. Et samarbejde, der samler alle aktører med viden og erfaring inden for både den sprogpædagogiske praksis og den fagteoretiske udvikling er et rigtig godt grundlag for at skabe længerevarende resultater, som kommer både eleverne og lærerne til gode. 

Kvinder for fremtiden

Projektet ’Kvinder for fremtiden’ er tilrettelagt af Sprogcenter Nordsjælland. Projektet er målrettet kvinder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som har været i Danmark i ét år, men ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at finde et job. Forløbet inkluderer blandt andet et praktikophold og forskellige udslusningstiltag samt en jobsamtale og uddannelsesplan. I alt har 126 kvinder deltaget i projektet. Omkring 38 procent af kvinderne er i dag i fultids- eller deltidsjob eller i et vikariat, mens 54 procent har valgt at videreuddanne sig.

Bedømmelsesudvalget fremhæver blandt andet:
Det giver rigtig god mening at kombinere sprogundervisning med et blik mod arbejdsmarkedet. Selvtilliden bliver styrket hos kvinderne, idet sprogundervisningen er tilpasset deres helt specifikke behov, kompetencer bliver opkvalificeret og chancerne for at blive integreret på det danske arbejdsmarked vokser. Projektet har derudover stor overføringsværdi til grupper, som ikke nødvendigvis fanges op af for eksempel kommunale tiltag.  

Den Europæiske Sprogpris

  • Den Europæiske Sprogpris uddeles hvert år til nyskabende projekter eller personer, som har bidraget til at udvikle læring af fremmedsprog.
  • Med prisen følger et rejselegat på 15.000 kr., som har til formål at støtte rejser til udlandet med henblik på at hente ny viden og inspiration til glæde for sprogundervisning i Danmark.
  • I 2014 skulle projekterne handle om enten sprog og social inklusion eller sprog og sport.
  • I juryen sidder blandt andre formand for bestyrelsen i Dansk Sprognævn, professor Jørn Lund.
Senest opdateret 15. august 2019