Gå til indhold

Stor interesse for at komme til udlandet med Erasmus+

11. april 2014
Interessen for at tage på udveksling, praktik- og undervisningsophold i et andet EU-land er stor på de danske uddannelsesinstitutioner. Ved årets første ansøgningsrunde om tilskud til udlandsophold er det ansøgte tilskudsbeløb steget med 14,6 procent sammenlignet med 2013.

Der er stor interesse blandt danske elever, studerende og undervisere for at besøge andre EU-lande og få ny viden med hjem til Danmark.

Danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har i første ansøgningsrunde i 2014 søgt om i alt 20,6 millioner euro til udveksling, praktik- og undervisningsophold gennem EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+. Det ansøgte tilskudsbeløb er 14,6 procent højere end i samme periode i 2013.

Styrelsen for Videregående Uddannelser har frem til 24. marts 2014 modtaget i alt 206 ansøgninger til Erasmus+-programmet. Programmet giver tilskud til ungdomsaktiviteter, udveksling, praktik- og undervisningsophold i EU for elever, studerende, undervisere og medarbejdere.

- Danmark har brug for, at så mange som muligt er gode til sprog og kender til andre kulturer end vores egen. Det forbedrer vores mulighed for at klare os godt i den internationale konkurrence, så vi sikrer vores velfærdssamfund for fremtiden. Udlandsophold giver elever, studerende og undervisere mulighed for at få ny viden, nye ideer og nye metoder med hjem til Danmark, som vi kan bruge i undervisningen og på arbejdsmarkedet. Derfor er det rigtigt godt, at så mange har interesse i at komme til udlandet, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Færre men større ansøgninger

I det nye Erasmus+-program er flere mindre tilskudspuljer blevet slået sammen for at gøre ansøgningsprocessen mere overskuelig for ansøgerne. Det har resulteret i, at Styrelsen for Videregående Uddannelser har modtaget færre, men større og mere kvalificerede ansøgninger i forhold til tidligere år.

Der er afsat 14,3 millioner euro til udveksling, praktik- og undervisningsophold i 2014. Ansøgningerne skal derfor prioriteres. Ansøgningerne bliver nu behandlet, og ansøgere vil få svar senest den 1. juni 2014.

Ansøgningsfrist for tilskud til samarbejdsprojekter

Næste frist for ansøgning af midler gennem Erasmus+ er den 30. april 2014. Her kan uddannelsesinstitutioner, skoler og organisationer søge om tilskud til internationale samarbejdsprojekter, der øger videndelingen mellem uddannelsessektorer og erhvervslivet. De samarbejdsprojekter, der kan søges om tilskud til, fokuserer blandt andet på partnerskaber mellem institutioner og virksomheder på tværs af flere nationer.

Erasmus+

  • Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram.
  • Programmet giver tilskud til projekter inden for internationalisering og mobilitet i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. Derudover gives der også støtte på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.
  • Erasmus+ trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020. Programmet erstatter Programmet for Livslang læring og Aktive Unge med flere.
  • I 2014 er der afsat mere end 18 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter.

For yderligere information kontakt:

Kontorchef Peter Grønnegård, tlf. 7231 7820, e-mail pegr@uds.dk

Pressesekretær Carina Elkott 7231 8089, e-mail care@ufm.dk

 

 

Handlinger tilknyttet webside