Gå til indhold

Studerende fra hele verden får flotte danske rammer i Paris

14. november 2014
Det Danske Studenterhus i Paris er renoveret for et millionbeløb. Uddannelses- og forskningsministeren deltog i indvielsen og fastslog, at internationalt udsyn er vigtigt for den enkelte studerendes dannelse og for at kunne begå sig i en global verden.

Siden slutningen af 1920’erne har danske studerende haft mulighed for at få logi i det Danske Studenterhus i Paris.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen talte varmt for, at studerende tager på studieophold under deres uddannelse
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen talte varmt for, at studerende tager på studieophold under deres uddannelse
Den mulighed er blevet endnu bedre nu, da det traditionsrige hus har gennemgået en omfattende modernisering, der holder fast i husets oprindelige indretning og stil. De flotte rammer er blevet til virkelighed takket være en donation på 16 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.

Gode grunde til studieophold

Den 13. november blev studenterhuset genindviet med deltagelse af blandt andre studenterhusets protektor HKH prinsesse Marie og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

- Det er en fantastisk gave, at Det Danske Studenterhus i Paris er blevet moderniseret. Og der er rigtig mange gode grunde til at tage et studieophold i Paris. Et studieophold i udlandet er både værdifuldt for den enkelte og for hele samfundet. Internationalt udsyn er afgørende for hver enkelt studerendes dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet. Og det er i stigende grad et krav for at kunne begå sig i en global verden, siger Sofie Carsten Nielsen.

Det Danske Studenterhus i Paris er et kollegium, der indgår i den internationale studenterby, som danner ramme om kontakter mellem studerende af alle nationaliteter, politiske meningsretninger og religiøse tilhørsforhold. Studenterbyen er befolket af studerende fra flere end 140 forskellige nationer.

Givet som gave

Studenterhuset ejes af Paris’ Universitetet og blev i sin tid givet som gave af den danske komité. Det var blandt andre Tuborgs bryggeriers daværende leder og den daværende danske kulturattaché i Paris, der skaffede de fornødne midler til byggeriet gennem en privat indsamling. Den danske stat ydede et tilsvarende beløb. Huset drives i dag af en dansk fond, der modtager midler via finansloven.

Det Danske Studenterhus i Paris rummer 48 værelser og 50 beboere. Ud over istandsættelse af selve bygningen er huset blevet moderniseret med toilet og badeværelser til de enkelte værelser og gjort handicapvenligt.

HKH prinsesse Marie er protektor for Det Danske Studenterhus i Paris. Under genindvielsen uddelte hun Tuborglegatet til Marie Bundgård, der er resident i Studenterhuset
HKH prinsesse Marie er protektor for Det Danske Studenterhus i Paris. Under genindvielsen uddelte hun Tuborglegatet til Marie Bundgård, der er resident i Studenterhuset

Det Danske Studenterhus i Paris

  • Det Danske Studenterhus er en del af Paris' internationale studenterby La Cité Internationale Universitaire de Paris, der årligt huser omkring 10.000 studerende.
  • Huset drives af fonden La Fondation Danoise, hvis bestyrelse består af repræsentanter for uddannelsesmiljøer i Frankrig og Danmark
  • Et af disse bestyrelsesmedlemmer udpeges af den danske uddannelses- og forskningsminister.

Disse fonde har også bidraget til moderniseringen:

  • Knud Højgaards Fond
  • Augustinus Fonden
  • Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond
  • ANT Fonden
  • Nikolai og Felix Fonden
  • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@ufm.dk

Direktør for Fondation Danoise Marius Hansteen, tlf.: 0033 6 77 34 83 21.

Handlinger tilknyttet webside