Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2014 Studerende og medarbejdere skal være med i universiteternes beslutninger

Studerende og medarbejdere skal være med i universiteternes beslutninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet undersøger, om universiteterne lever op til kravene om at inddrage medarbejdere og studerende i sine beslutninger. Alle kan deltage i debatten.
Kontakt
Kontorchef
Telefon: +45 72 31 85 60
E-mail: peu@ufm.dk
Orlov
Telefon: +45 72 31 86 54
E-mail: imen@ufm.dk

25. marts 2014

I 2011 blev universitetsloven ændret, så det blev universitetsbestyrelsernes ansvar at sikre, at medarbejdere og studerende har medbestemmelse og medinddrages i væsentlige beslutninger. Nu følger Uddannelses- og Forskningsministeriet op på, om universiteterne lever op til ansvaret.

I uge 13 modtager studerende og medarbejdere på universiteterne et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af medinddragelse og medbestemmelse.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fastslår, at spørgeskemaet skal give et aktuelt billede af, hvordan medbestemmelsen opleves på universiteterne.

- Universiteterne har brede rammer til at skabe strukturer og beslutningsprocesser, der inddrager medarbejdere og studerende. Det er en stor styrke, at de kan skabe den model for medbestemmelse og medinddragelse, der passer til dem. Inddragelsen har stor betydning for udviklingen af det enkelte universitet, siger Sofie Carsten Nielsen.

Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd deltager sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser i en teknisk arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med medbestemmelse og medinddragelse. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i den samlede opfølgning.

Interesserede kan deltage i debatten eller finde oplysninger om opfølgningen på:

Baggrund om medbestemmelse og medinddragelse

  • Universiteternes skal fastlægge rammerne for medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i deres vedtægter, så indflydelsen forankres på alle niveauer. 
  • Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at medarbejdere og studerende har medbestemmelse og medinddragelse i væsentlige beslutninger. 
  • Som en del af lovændringen i 2011 blev det besluttet senest i 2014 at følge op på, om universiteterne i tilstrækkeligt omfang har levet op til kravene om medbestemmelse og medinddragelse.
Senest opdateret 25. marts 2014