Gå til indhold

Sundhedsuddannelser skal ruste studerende til fremtiden

14. november 2014
Fremtidens sundhedspersonale skal kunne samarbejde på tværs af faggrupper, inddrage patienter og pårørende i behandlingsforløb og vejlede i at søge information om sygdom og sundhed. Et udviklingsarbejde skal sikre, at sundhedsuddannelserne tilpasses for at matche behovet for fremtidens kompetencer.

Når fremtidens nyuddannede sygeplejersker, jordemødre og fysioterapeuter kommer ud på arbejdsmarkedet, er det til et sundhedsvæsen med flere ældre, mere avanceret teknologi og flere patienter med komplekse problemstillinger.

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter nu gang i et udviklingsarbejde, der skal fokusere på, hvordan rammer og indhold på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser kan justeres, så de studerende bliver endnu bedre rustet til arbejdet i fremtidens sundhedsvæsen.

En kortlægning af fremtidens kompetencebehov, det såkaldte uddannelsesfremsyn, udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser, at fremtidens sundhedspersonale blandt andet skal kunne samarbejde tværfagligt, forstå hver patients sygdom i en helhed og kunne tilpasse kommunikation og sundhedstilbud til hver enkelt patient.

Kortlægningen bliver afsæt for udviklingsarbejdet sammen med udspil fra KL, Danske Regioner og de faglige organisationer, der alle peger på et behov for at tilpasse sundhedsuddannelserne til fremtidens sundhedsvæsen.

Mål om bedre behandling

På de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser arbejder mange studerende allerede tværfagligt og lærer om borgerrettet kommunikation.

Udviklingsarbejdet skal undersøge, hvordan uddannelserne kan blive endnu bedre og dermed bidrage til at indfri regeringens mål om bedre behandling og inddragelse af patienter, borgere og pårørende.

Det kræver et tæt samarbejde mellem alle uddannelsesaktører. Udviklingsarbejdet vil derfor foregå i tæt dialog med aktører fra både uddannelsesinstitutionerne og sundhedsvæsenet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil i løbet af november 2014 invitere de relevante parter til at indgå i det kommende udviklingsarbejde.

Fremtidens kompetencebehov i sundhedsvæsenet

  • Kortlægningen af kompetencebehovet i sundhedsvæsenet er lavet som et fremsyn, der beskriver et scenarie for udviklingen i sundhedsvæsenet de kommende 10-15 år baseret på vurderinger fra cirka 200 centrale aktører og interessenter på området.
  • Danske Regioner, KL og professionshøjskolerne, der udbyder sundhedsuddannelserne på professionsbachelorniveau, peger ligeledes på fremtidens udfordringer for sundhedsvæsenet i deres politiske udspil. Arbejdet med at justere sundhedsuddannelserne vil foregå i tæt samarbejde med alle interessenter og inddrage de forskellige udspil.
  • Udviklingsarbejdet sættes i gang i forlængelse af regeringens sundhedsudspil 'Jo før – jo bedre', der blandt andet skal sikre tidligere diagnoser, bedre behandling og bedre inddragelse af patienter og pårørende.

 

Handlinger tilknyttet webside