Gå til indhold

Unge vælger uddannelse lokalt

16. december 2014
Størstedelen af de danske unge rejser ikke særligt langt for at begynde en videregående uddannelse. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser over søgemønstrene blandt dette års nye studerende.

Det er en myte, at de fleste unge flytter til hovedstaden for at begynde på en videregående uddannelse. En stor del af de nye studerende i 2014 er begyndt på en videregående uddannelse, der ikke ligger særligt langt væk fra den ungdomsuddannelse, de har et eksamensbevis fra.

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet
Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Styrelsen for Videregående Uddannelser har opgjort de nye studerendes søgemønstre, og geografien ser ud til at vægte meget højt, når unge søger videregående uddannelse. Næsten alle uddannelsesinstitutioner får ansøgninger og optager en større andel unge fra kommunerne tæt på uddannelsesinstitutionen end fra kommuner, der ligger længere væk.

Mellem 60 og 80 procent af de studiesøgende i de østjyske kommuner Aarhus, Odder, Favrskov,  Skanderborg,  Syddjurs,  Silkeborg  og Horsens Kommuner, der søgte ind på en universitetsuddannelse, valgte Aarhus Universitet som deres førsteprioritet.

De resterende kommuner i Region Midtjylland mønstrede typisk ansøgerandele på mellem 40 og 60 procent, og andelen af ansøgerbunken fra det øvrige Jylland var igen mindre. Under 10 procent af de studiesøgende i de fleste sjællandske kommuner valgte Aarhus Universitet.

Københavns Universitet er mest populært blandt unge fra Sjælland. Og samme billede af geografisk nærhed tegner sig generelt for de fleste af landets andre videregående uddannelsesinstitutioner – både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Kontakt

Jens Storm
Kontorchef
Tlf.: +45 61 90 24 30
Email: jst@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside