Gå til indhold

Vil du være med til at vurdere ansøgninger til uddannelsesprojekter?

Styrelsen for Videregående Uddannelser indkalder nu eksterne evaluatorer til at vurdere ansøgninger til EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.

Ansøgningsfristerne til Erasmus+ nærmer sig, og fra primo april 2014 skal vi bruge evaluatorer, der kan hjælpe os med at vurdere projektforslag.

Som evaluator skal du have viden om uddannelses- og ungdomsområdet, erfaring med internationalt uddannelsessamarbejde og lyst til at vurdere projekter.

Hvis du matcher beskrivelsen, skal vi modtage din ansøgning senest den 14. februar 2014.

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram, som dækker alle uddannelsessektorer, voksen- og ungdomsområdet, og består af:

  • Erasmus+: Comenius, som retter sig mod grundskole og ungdomsuddannelse.
  • Erasmus+: Erasmus, som retter sig mod videregående uddannelse.
  • Erasmus+: Grundtvig, som retter sig mod voksenuddannelse og folkeoplysning.
  • Erasmus+: Leonardo da Vinci, som retter sig mod erhvervsuddannelse.
  • Erasmus+: Aktive Unge, som retter sig mod ungdomsområdet.

Erasmus+ logo

Erasmus+ programmet er finansieret af EU-Kommissionen.

Hvad forventer vi af dig?

Som evaluator skal du både have bred viden om uddannelse og et særligt kendskab til den eller de uddannelsessektorer, som du ønsker at vurdere projekter inden for. Det er ligeledes et krav, at du har erfaring med budgetstyring af projekter og således kan vurdere, om et projektforslags budget følger opstillede krav og er realistisk.

Derudover skal du være dygtig til engelsk og gerne have erfaring fra internationale samarbejdsprojekter.

Du skal have adgang til en computer med internetadgang, da læsning og vurdering af ansøgninger foregår via internetportal.

Vi ønsker at udpege evaluatorer for en 3-årig periode, og du skal derfor tilkendegive, om du vil være interesseret i at indgå i vores pulje af evaluatorer i den givne periode.

Opgavens omfang

Antallet og omfanget af ansøgningerne varierer inden for de enkelte uddannelsessektorer, men der skal påregnes 2-4 dages arbejde for hver enkelt sektor.

Ud over de enkelte dages arbejde med evaluering af ansøgninger, forpligtiger vores kommende evaluatorer sig også til at deltage i et introduktions- og et evalueringsmøde. Begge vil foregå i København. Hvis du bor langt fra København, har vi mulighed for at dække udgifter til rejse i forbindelse med deltagelse i disse møder. For deltagelse i møderne vil du blive aflønnet med timepris beregnet på baggrund af mødets varighed.

Tidsramme

For følgende uddannelsesområder vil opgaven foregå i perioden medio april – medio juni 2014:

  • Voksenuddannelse og folkeoplysning,
  • de videregående uddannelser
  • samt grundskole og ungdomsuddannelser.

For erhvervsuddannelsesområdet vil opgaven primært foregå i perioden medio april – medio juni 2014, men der forventes også mindre evalueringsopgaver i efteråret.

For ungdomsområdet vil opgaven foregå løbende hele året, men dog særligt koncentreret omkring de tre ansøgningsfrister, dvs. de største opgaver vil være primo april – medio juni og medio oktober – primo november.

Honorar

Vi yder et honorar på  360 kroner pr. time.

Interesseret?

Din skriftlige ansøgning med C.V. skal være os i hænde senest den 14. februar 2014.

I ansøgningen skal du angive, hvilke sektorer/programmer du gerne vil arbejde med. Din ansøgning sendes pr. email til Jette Esager Rasmussen, jera@ui.dk.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til opslaget, er du velkommen til at kontakte Jette Esager Rasmussen, jera@ui.dk eller tlf. 7231 8897.