Gå til indhold

Danske videregående uddannelser giver job

25. november 2015
Danskernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet er over gennemsnittet i OECD. Danmark har også flere internationale studerende end gennemsnittet, men færre studerende end i andre nordiske lande læser en hel uddannelse i udlandet.

En uddannelse giver job, især i Danmark. Det viser en helt ny årlig udgivelse fra OECD:

I Danmark er erhvervsfrekvensen 86 procent for folk med en videregående uddannelse og 62 procent for folk med en grundskoleuddannelse. I OECD er den gennemsnitlige fordeling henholdsvis 83 procent og 56 procent.

Flere danskere med en videregående uddannelse

Andelen af voksne danskere med en videregående uddannelse er 36 procent, mens gennemsnittet i OECD er 33 procent. Danmark er meget højt placeret i OECD, når det gælder andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en videregående uddannelse.

Til gengæld er andelen af kandidater, der tager en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, kun lidt over OECD-gennemsnittet og under EU-gennemsnittet.

2 procent læser i udlandet

Andelen af danskere studerende, der læser i udlandet udgør kun 2 procent. Det er på niveau med OECD som helhed, men under de øvrige nordiske lande.

Andelen af internationale studerende i Danmark udgjorde 10 procent af alle studerende på de videregående uddannelser i 2013. Det er over OECD-gennemsnittet på 9 procent.

Kun i Danmark og de andre nordiske lande findes en model med gratis adgang til videregående uddannelse kombineret med generøse uddannelsesstøtteordninger.

Education at a Glance 2015

  • OECD offentliggør hvert år ’Education at a Glance’, som indeholder en række indikatorer vedrørende uddannelse i OECD- og partnerlande.
  • Publikationen omhandler alt fra uddannelse på grundskoleniveau til ph.d.-niveau og efteruddannelse.
  • Dette års udgave fokuserer blandt andet på de videregående uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet i form af beskæftigelse og indkomst.

Kontakt

Ken Thomassen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 20
Email: keth@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside