Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd: Fokus på forskningens impact for menneskets sundhed

21. oktober 2015
I en ny publikation giver Det Frie Forskningsråd eksempler på, hvordan forskning fra rådets Sapere Aude-talentprogram skaber væsentlig viden med betydning for menneskets sundhed.

Du kan læse om sensorer af nanogræs, der på sigt kan hjælpe patienter med cystisk fibrose, og hvordan studier af menneskets opfattelse af transplanterede kropsdele giver et bedre grundlag for at rekruttere organdonorer. Læs også om, hvordan antibiotikabehandling kan gøres mere effektiv ved at få svar på, hvordan bakterier hæfter sig til overflader. Derudover kan du få viden om, hvilke effekter brug af ADHD-medicin har på lang sigt, og hvordan resistens mod virus kan undgås.

Eksemplerne er hentet fra hvert af de fem hovedområder, som er repræsenteret ved de fem faglige råd under Det Frie Forskningsråd og viser, hvordan vidt forskellige fagområder med hvert sit perspektiv kan gøre os kloge på og på længere sigt forhåbentligt forbedre menneskets sundhed.

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program giver de allermest talentfulde forskere i Danmark de bedste betingelser for at gennemføre forskning på højt internationalt niveau.

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere