Gå til indhold

DFiR: Høringsbrev om skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatningsloven

26. november 2015
Private fondes bidrag til dansk forskning rammes af skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatning.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har afgivet følgende høringssvar på baggrund af skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen om fonde m.v.):

Overordnet finder DFiR, at det fremsatte lovforslag forventes at have langt mere vidtrækkende konsekvenser for dansk forskning end de beregninger, der ligger til grund for lovforslaget, viser.

Konsekvensen af lovforslaget er et voldsomt stød til en sektor, der i forvejen på grund af besparelser på finansloven er sat under et voldsomt pres.

DFiR håber, at skatteministeren sammen med den øvrige regering genovervejer den samlede effekt af de seneste måneders uafhængige, men sammenfaldende beslutninger om besparelser på dansk forskning. Fondene spiller en central rolle for dansk forskning. Lovforslaget og høringslisten reflekterer på ingen måde dette forhold og konsekvenserne heraf.

Handlinger tilknyttet webside